Domů » Samospráva » Rozpočet Obce Tlumačov » Návrh závěrečného účtu Obce Tlumačov za rok 2004

Návrh závěrečného účtu Obce Tlumačov za rok 2004

Druh příjmůRozpočet KčSkutečnost Kč
Daňové příjmy – tř. 117 926 600,0017 409 888,00
Nedaňové příjmy – tř. 23 723 000,004 519 429,39
Kapitálové příjmy – tř. 3290 000,00245 441,00
Přijaté dotace – tř. 410 722 520,0010 587 415,00
Převod z roku 20036 985 000,005 734 934,66
Celkem39 647 120,0038 497 108,05
Druh výdajůRozpočet KčSkutečnost Kč
Průmyslová odvětví hospodářství,
doprava, vodní hospodářství apod.
2 193 550,001 735 074,52
Služby pro obyvatelstvo
školství, kultura, nakládání s odpady,
zdravotnictví, bydlení, komunální služby
ochrana přírody apod.
27 558 870,0027 310 431,20
Sociální věci, sociální pomoc, dům s pečovatelskou službou507 000,00414 480,17
Bezpečnost státu a právní ochrana
obecní policie, hasiči, apod.
2 006 750,001 888 782,93
Všeobecná veřejná správa a služby
zastupitelstvo obce, místní správa
ostatní veřejné služby, finanční operace
7 380 950,006 445 001,97
Celkem39 647 120,0037 793 770,79
RekapitulaceČástka
Skutečné příjmy38 497 108,05 Kč
Skutečné výdaje37 793 770,79 Kč
Rozdíl703 337,26 Kč

Zpracovala Dědková Lenka

Vyvěšeno: Dne 1.3.2005