Domů » Samospráva » Archiv komunálních voleb » Komunální volby do Zastupitelstva obce Tlumačov pro období 2006-2010 » Kandidátní listina: Pro Tlumačov – sdružení nezávislých kandidátů

Kandidátní listina: Pro Tlumačov – sdružení nezávislých kandidátů

Kandidáti s mandátem do zastupitelstva jsou vyznačeni tučně.
První náhradník je vyznačen kurzívou.

Č.KandidátVěkHlasy
1.Ing. Jaroslav Ševela3854210.15 %
2.Mgr. Radek Dvořák334578.56 %
3.Mgr. František Kel325189.7 %
4.Ing. Jan Rýdel384578.56 %
5.Mgr. Lenka Odložilíková393726.96 %
6.MUDr. František Kel654919.19 %
7.Svatopluk Otevřel403175.93 %
8.Ing. Štefan Hrtús362985.58 %
9.Zdeněk Holub342474.62 %
10.Mgr. Marie Pečeňová603386.33 %
11.Lenka Hricová302374.43 %
12.Josef Klose612494.60 %
13.Ing. Libor Hubík413025.65 %
14.Martin Prokop352745.13 %
15.Ing. Miroslav Marčík402424.53 %

Mezi priority, které v případě zvolení do Zastupitelstva obce Tlumačov budeme prosazovat v období 2006-2010, patří:

 • Podpora zdravého rozvoje dětí a mládeže
  podpora ZŠ, MŠ, DDM, sportovních aktivit, vybudování skateparku, realizace hřiště na Skalách,…
 • Odkanalizování obce Tlumačov
  Ve spolupráci s VAK Zlín realizace projektu „Odkanalizování obce Tlumačov“ vč. napojení na ČOV
 • Protipovodňová opatření
  Ve spolupráci s Povodím Moravy realizace protipovodňových opatření v k.ú. Tlumačov
 • Usilování o finanční dotace ze zdrojů krajských, státních či EU.
 • Podpora činnosti Kulturního a informačního střediska
  v oblasti vzdělávacích a kulturních aktivit se zaměřením na občany hledající uplatnění na trhu práce, seniory, zájmové organizace a spolky.
 • Pokračování v dlouhodobém koncepčním plánování rozvoje obce
  a jeho realizace v souladu se zájmy občanů Tlumačova zejména v oblasti:
     – životního prostředí (výsadba zeleně, biokoridory, třídění odpadů,…),
     – sociální (pečovatelská služba, osobní asistence,…),
     – ekonomické (pracovní příležitosti, stavební parcely,…).