Domů » Samospráva » Archiv komunálních voleb » Komunální volby do Zastupitelstva obce Tlumačov pro období 2006-2010 » Kandidátní listina: ČSSD

Kandidátní listina: ČSSD

Kandidáti s mandátem do zastupitelstva jsou vyznačeni tučně.
První náhradník je vyznačen kurzívou.

Č.KandidátVěkHlasy
1.Mgr. Rajmund Huráň4437711.71 %
2.RNDr. Ing. Vojtěch Drbal6332610.13 %
3.Petr Horka392748.51 %
4.Václav Vymětalík522256.99 %
5.Marie Vejmělková362377.36 %
6.Karel Skopal621725.34 %
7.Blanka Konečná332086.46 %
8.Jitka Zaoralová381755.43 %
9.Otto Šnajdr521635.06 %
10.Olga Jonášková451996.18 %
11.Martina Postavová371514.69 %
12.Ladislav Pekárek461825.65 %
13.Marek Vlček301554.81 %
14.Vladimír Brázdil572718.42 %
15.Jan Šindler441033.20 %

Kandidáti do komunálních voleb v Tlumačově za Českou stranu sociálně demokratickou a nezávislé chtějí po svém zvolení do zastupitelstva obce prosazovat:

  • úspěšnou realizaci odkanalizování obce s následnými úpravami veřejných prostranství (chodníky, zeleň, výsadba stromů, keřů, květinových ploch)
  • činit vytrvale všechny kroky a vyvíjet veškeré úsilí k vybudování protipovodňové ochrany obce v tomto volebním období
  • zachovat, posílit, zmodernizovat a zefektivnit činnost obecní policie, ve spolupráci s Policií ČR dbát na ochranu majetku obyvatel obce, preventivně a účelně působit proti možnému nárůstu kriminality v obci a zajistit bezpečnost občanů (např. postupná instalace kamerového systému v problémových lokalitách obce)
  • dbát a dohlížet na kvalitu vzdělávacích institucí (ZŠ a MŠ), vytvářet podmínky pro dobré fungování mimoškolních aktivit pro děti a mládež (DDM, sportovní kluby, spolky, sporoviště atd), podporovat činnost spolků, klubů, společenských a kulturních institucí sdružující v obci dospělé
  • věnovat pozornost dospívající mládeži (15-20 let) – iniciovat, hledat a podílet se na realizaci prostor pro volnočasové aktivity této věkové skupiny v obci, zároveň působit v oblasti prevence negativních jevů současné doby (drogové závislosti, alkoholismus, kriminalita, atd.)
  • spoluvytvářet podmínky pro udržení a rozšiřování zdravotnických a sociálních služeb v obci (pečovatelská služba, zapojení do komunitního plánování, penzion pro seniory, atd.)
  • trvale působit v oblasti péče o životní prostředí, pokračovat v systémovosti třídění odpadů
  • cíleně, koncepčně a dlouhodobě věnovat pozornost místní části Skály
  • dlouhodobě spolupracovat s podnikatelskými subjekty v obci, podpořit rozvoj služeb, udržet pro občany dostupnost maloobchodní sítě
  • řádně udržovat a pečovat o obecní majetek, dbát o vyrovnaný rozpočet obce, využít možností získání státních dotací či dotací z evropských fondů ve prospěch obce