Domů » Realizované dotace pro obec Tlumačov – články

Realizované dotace pro obec Tlumačov – články

Bytový dům na ul. Jana Žižky č.p.630 v novém kabátě

Dne 20.4.2016 schválilo Zastupitelstvo obce Tlumačov podání žádosti o dotaci na akci „Revitalizace bytového domu 630 Tlumačov“ v rámci 16. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) „Energetické úspory v bytových domech – zateplování“, vyhlášené dne 9.12.2015 Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Na základě objednávky zpracovala za obec Tlumačov žádost o dotaci společnost CHRISTEC s.r.o., se…