Tlumačov - oficiální internetové stránky obce
Dnes je sobota, 16.10.2021 - svátek má Havel, zítra slaví Hedvika
ENGLISH VERSION DEUTSCH VERSION DUTCH VERSION

Povinně zveřejňované informace dle Zák. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva obce Tlumačov o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2016

Obec Tlumačov zveřejňuje na základě ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tuto výroční zprávu za rok 2016:

a) Počet podaných žádostí o informaci - § 18 odst. 1 písm. a) zákona 4
b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí - § 18 odst. 1 písm. b) zákona 0
c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí § 18 odst. 1 písm. c) zákona 0
d) Sankce za nedodržování tohoto zákona 0
e) Počet stížností podaných podle § 16a 0
f) Počet poskytnutých výhradních licencí - § 18 odst. 1 písm. d) zákona 0
g) Další informace vztahující se k uplatňování zákona 0

Za poskytnuté informace nebyl dle sazebníku nákladů spojených s vyhledáváním a poskytováním informací dle z.č. 106/1999 Sb., účtován žádný poplatek.

V průběhu roku jsou běžně vyřizovány desítky žádostí podaných ústně, telefonicky, e-mailem, nebo osobní návštěvou úřadu. Starosta, místostarosta a zaměstnanci obecního úřadu takové informace vyřizovali průběžně, v rámci svých působností a pravomocí. O poskytnutí takových žádostí se záznam nepořizuje, nevede žádná evidence a není uplatňován žádný poplatek.

Informace jsou občanům sdělovány na zasedáních zastupitelstva obce, prostřednictvím úřední desky, hlášením místního rozhlasu, na webových stránkách obce a ve čtvrtletníku Tlumačovských novinek.

Zpracovala:
Ladislava Vránová
V Tlumačově dne: 6. 1. 2017


Výroční zprávy dle zákona č.106/1999 Sb.


 

Styl 2016 I RSS I RSS-Úřední deska I RSS-KIS I XHTML 1.0 Trans I CSS I Webmaster: janrydel@volny.cz
Mobilní verze webu

© Obecní úřad Tlumačov, 2002-21


Vytištěno ze stránek www.tlumacov.cz, všechna práva vyhrazena.
16.10.2021 v 22:34:05, © Obec Tlumačov 2002-2021