Tlumačov - oficiální internetové stránky obce
Dnes je čtvrtek, 9.12.2021 - svátek má Vratislav, zítra slaví Julie
ENGLISH VERSION DEUTSCH VERSION DUTCH VERSION

Povinně zveřejňované informace dle Zák. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva obce Tlumačov o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2015

Obec Tlumačov zveřejňuje na základě ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tuto výroční zprávu za rok 2015:

Počet podaných žádostí o informaci - § 18 odst. 1 písm. a) zákona 2
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí - § 18 odst. 1 písm. b) zákona 0
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí § 18 odst. 1 písm. c) zákona 0
Sankce za nedodržování tohoto zákona 0
Počet stížností podaných podle § 16a 0
Počet poskytnutých výhradních licencí - § 18 odst. 1 písm. d) zákona 0
Další informace vztahující se k uplatňování zákona 0

Za poskytnuté informace nebyl dle sazebníku nákladů spojených s vyhledáváním a poskytováním informací, dle z.č. 106/1999 Sb. účtován žádný poplatek.

1 žádost vyřizovalo oddělení životního prostředí, údržby a služeb, 1 žádost oddělení sociálně-správní ve spolupráci s oddělením ekonomickým.

Každoročně jsou běžně vyřizovány desítky žádosti podaných ústně, telefonicky, e-mailem nebo osobní návštěvou. Takové žádosti o informace vyřizovali zaměstnanci obce průběžně, v rámci svých působností a pravomocí. O poskytnutí takových žádosti se záznam nepořizuje, nevede žádná evidence a není uplatňován žádný poplatek.

Kromě poskytovaných informací v návaznosti na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím obec zveřejňuje informace o své činnosti prostřednictvím kamenné a elektronické úřední desky, čtvrtletníku Tlumačovských novinek a na svých internetových stránkách na adrese: www.tlumacov.cz. Dále pak jsou informace občanům sdělovány na zasedáních zastupitelstva obce, hlášením místního rozhlasu.

Zpracovala:
Ladislava Vránová
V Tlumačově dne: 19.01.2016


Výroční zprávy dle zákona č.106/1999 Sb.


 

Styl 2016 I RSS I RSS-Úřední deska I RSS-KIS I XHTML 1.0 Trans I CSS I Webmaster: janrydel@volny.cz
Mobilní verze webu

© Obecní úřad Tlumačov, 2002-21


Vytištěno ze stránek www.tlumacov.cz, všechna práva vyhrazena.
09.12.2021 v 08:11:53, © Obec Tlumačov 2002-2021