Tlumačov - oficiální internetové stránky obce
Dnes je čtvrtek, 9.12.2021 - svátek má Vratislav, zítra slaví Julie
ENGLISH VERSION DEUTSCH VERSION DUTCH VERSION

Další dokumenty Obecního úřadu Tlumačov

Pravidla pro udělování čestného občanství a ceny Obce Tlumačov

Zastupitelstvo obce Tlumačov
Pravidla pro udělování
čestného občanství a Ceny Obce Tlumačov

Zastupitelstvo obce Tlumačov se na svém zasedání dne 21. 10. 2020 usnesením č. Z7/13/10/20 usneslo vydat v souladu s ustanovením § 36 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, tato pravidla pro udělování čestného občanství a Ceny Obce Tlumačov.


Čl. 1
Čestné občanství

1. Čestné občanství lze udělit pouze fyzické osobě
a) jako výraz ocenění mimořádných zásluh o obec Tlumačov,
b) jako zvláštní projev úcty významným občanům, jejichž dílo a životní působení mají úzký vztah k obci Tlumačov.

2. Čestné občanství Obce Tlumačov je možné udělit občanům České republiky i občanům jiných států, kteří se zvláště významným způsobem zasloužili o obec Tlumačov nebo podstatně přispěli k rozvoji demokracie, humanity, vědy, kultury a sportu, k ochraně lidských práv a mezinárodní spolupráce.

3. Čestné občanství lze udělit za života nebo in memoriam.

4. Návrh na udělení čestného občanství mohou podávat členové ZO Tlumačov. Občané je mohou podávat jejich prostřednictvím.

5. Čestné občanství je udělováno na základě písemného návrhu s podrobným zdůvodněním zásluh navrhovaného občana. V případě žijící navrhované osoby musí návrh dále obsahovat její souhlas a v případě návrhu na udělení čestného občanství in memoriam souhlas dědiců navrhované osoby, jsou-li známi.

6. Na základě předložených a odůvodněných návrhů udělení čestného občanství schvaluje zastupitelstvo obce Tlumačov.

7. Udělení čestného občanství provede slavnostním způsobem starosta obce předáním pamětního listu s podpisem starosty, zlaté pamětní plakety, věcného daru v hodnotě do 5.000 Kč a zápisem do Knihy čestných občanů obce Tlumačov.
Vyznamenaným je starosta předává zpravidla na zasedání ZO Tlumačov, nebo při jiné slavnostní příležitosti.

8. Udělené čestné občanství může ZO Tlumačov v mimořádných případech i odejmout.


Čl. 2
Cena Obce Tlumačov

1. Cena Obce Tlumačov (dále jen cena obce) je udělována fyzickým nebo právnickým osobám nebo kolektivům bez právní subjektivity.
a) za podstatný přínos v rozvoji a reprezentaci obce v kulturně společenské nebo sportovní oblasti činnosti,
b) za zvláštní projev úcty za mimořádné činy spojené s osobním hrdinstvím, které znamenaly záchranu života občanů, historických nebo kulturních hodnot obce Tlumačov.

2. Cenu Obce Tlumačov lze udělit za života nebo in memoriam.

3. Návrh na udělení ceny Obce mohou podávat členové ZO Tlumačov. Občané je mohou podávat jejich prostřednictvím.

4. Cena Obce je udělována na základě písemného návrhu s podrobným zdůvodněním zásluh navrhovaného občana nebo subjektu.

5. Na základě předložených a odůvodněných návrhů udělení ceny Obce schvaluje zastupitelstvo obce Tlumačov.

6. Udělení Ceny Obce provede slavnostním způsobem starosta obce předáním diplomu s podpisem starosty, stříbrné pamětní plakety, věcného daru v hodnotě do 3.000 Kč a zápisem do Knihy udělených cen Obce Tlumačov.


Čl. 3
Závěrečná ustanovení

1. Tato pravidla ruší pravidla pro udělování čestného občanství a Ceny Obce Tlumačov schválená dne 04. 05. 2011.

2. Tato pravidla nabývají účinnosti dne 21. 10. 2020.


Petr Horka, starosta

Mgr. Rajmund Huráň, místostarosta


Pravidla pro udělování čestného občanství a ceny Obce Tlumačov ke stažení (pdf, 144 kB)


Ocenění občané

Zastupitelstvo obce Tlumačov doposud rozhodlo o udělení čestného občanství a ceny obce Tlumačov těmto občanům.


 

Styl 2016 I RSS I RSS-Úřední deska I RSS-KIS I XHTML 1.0 Trans I CSS I Webmaster: janrydel@volny.cz
Mobilní verze webu

© Obecní úřad Tlumačov, 2002-21


Vytištěno ze stránek www.tlumacov.cz, všechna práva vyhrazena.
09.12.2021 v 07:21:34, © Obec Tlumačov 2002-2021