Domů » KIS Tlumačov » Nabídka služeb KIS » Kniha „Tlumačov“

Kniha „Tlumačov“

Obec Tlumačov vydala u příležitosti 90. výročí vzniku československého státu novou knihu s názvem „Tlumačov“. Křest knihy proběhl na slavnostním podvečeru dne 24. října 2008.

Publikace se věnuje nejen historii obce; budete seznámeni např. s přírodou v ně i v okolí Tlumačova, s významnými občany, vzděláváním, kulturou, sportovními aktivitami, spolky působícími v obci i složením obecních orgánů. Průvodkyní jednotlivými kapitolami je paní Mgr. Jiřina Rýdlová, kronikářka obce. Kniha je také doplněna černobílými i barevnými fotografiemi.

Úvodní slovo ke knize napsal starosta obce Ing. Jaroslav Ševela, jeden ze členů přípravného redakčního týmu.
Dalšími členy byly: Mgr. Jiřina Rýdlová – kronikářka obce, paní Růžena Vaňharová – tajemnice obecního úřadu a Renáta Nelešovská – vedoucí Kulturního a informačního střediska Tlumačov.

Knihu „Tlumačov“ si lze zapůjčit v místní knihovně v budově KIS Tlumačov.

Obálka knihy
Ukázka z knihy
Ukázka z knihy
Ukázka z knihy