Letecké fotografie situace pod Bělovským jezem v Otrokovicích

Letecké fotografie situace na soutoku Dřevnice a Moravy 31.3.2006 v 8:45. Na čtyřech fotografiích je vidět soutok Dřevnice a Moravy v Otrokovicích a situace mezi Napajedly a Otrokovicemi v ranních hodinách. Na první fotografii je jezero, které se vytvořilo mezi Otrokovicemi a Napajedly (v pozadí Barum) Další tři fotografie ukazují soutok Mojeny a Moravy se … číst více

Aktuální informace Povodňové komise obce Tlumačov – čas 18.00 hod

Dle dostupných informací a skutečného měření hladina řeky Moravy u kvasického mostu klesla během dneška o 30 cm, naopak v Olomouci hladina stoupá průměrně o 1 cm / hod. Pod jezem Bělov Morava stále vhání proud vody do koryta Mojeny. Tento protiproud tlačí vodu z jižní strany do katastru Tlumačova . Některé vodní laguny zaznamenaly … číst více

Aktuální informace Povodňové komise obce Tlumačov

Dnes přibližně ve 14.00 hod se očekává kulminace hladiny řeky Moravy v úseku mezi Kroměříží a Otrokovicemi. V Olomouci má řeka Morava od ranních hodin téměř setrvalý stav .V současné době je vzestup hladiny na Moravě v Kroměříži přibližně 3 cm / hod. V případě, že nedojde k neočekávané klimatické situaci na horním toku řeky … číst více

Aktuální informace Povodňové komise obce Tlumačov

Dnes v 10.00 hod byl na řece Moravě vyhlášen III. stupeň povodňové aktivity – stav ohrožení. Na několika místech v jihozápadní a západní části katastru , zejména v lokalitě Baťovského lesa došlo k vybřežení Mojeny zejména z důvodu vzdutí a nemožnosti odtoku, byť jez v Bělově je dle dostupných informací otevřen na maximální možnou úroveň. … číst více

Informace Povodňové komise obce Tlumačov

S příchodem jarního počasí došlo k vzestupu hladin řek a vodotečí a tím hrozí riziko rozvodnění toků. Díky očekávaným dešťovým srážkám 15-30 mm / 24 hod hrozí i lokální povodně. V souvislosti s vyhlášením 2.stupně povodňové aktivity a výšky hladiny řeky Moravy ( hlásný profil Kroměříž dne 27.3.2006 v cca 14.30 hod = 554 cm … číst více