Stavební úpravy ZŠ Tlumačov – nová třída mateřské školy

V souladu s vyčleněním finančních prostředků v rozpočtu obce na rok 2015, bylo koncem června započato se stavebními úpravami dnes již bývalých prostor školní družiny v základní škole v Tlumačově. Akce nesla název „Stavební úpravy pro změnu užívání ze školní družiny na MŠ – ZŠ Tlumačov“. Hlavním cílem této akce bylo rozšíření kapacity MŠ Tlumačov. … číst více

Bezbariérový vstup do budovy obecního úřadu

V návaznosti na dokončenou akci „Úspora energie budovy OÚ Tlumačov“ upozorňujeme občany, že z důvodu zkvalitnění služeb obecního úřadu, byly v rámci realizace výše uvedené akce provedeny stavební úpravy spočívající ve vybudování bezbariérového vstupu do objektu obecního úřadu. Tato stavební úprava vyřešila dlouholetý problém v přístupu imobilním osobám a matkám s kočárky na obecní úřad. … číst více

Renovace pružinových houpaček na dětském hřišti v ul. Sokolská

V návaznosti na alokované finanční prostředky ve schváleném rozpočtu obce Tlumačov pro rok 2015 chceme upozornit návštěvníky dětského hřiště na ul. Sokolská a zejména pak rodiče, kteří s dětmi toto hřiště navštěvují, že v termínu od 15.4.2015 do 15.5.2015, bude prováděna renovace pružinových houpaček společností Eurogame, s.r.o. Zlín. Tyto herní prvky budou pracovníky společnosti Eurogame, … číst více

Úspora energie budovy Obecního úřadu Tlumačov

V návaznosti na schválený rozpočet obce Tlumačov pro rok 2015 a vydané rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí a Státního fondu životního prostředí ČR proběhne v termínu od 16.3.2015 do 29.5.2015 realizace stavby „Úspora energie budovy OÚ Tlumačov“ spočívající ve výměně oken, dveří a zateplení budovy obecního úřadu. Hlavním dodavatelem stavby bude … číst více

Odkanalizování obce Tlumačov – 2 roky od kolaudace

Dne 16.11.2013 uplynuly již 2 roky od kolaudace poslední – III. etapy projektu „Odkanalizování obce Tlumačov“. V návaznosti na tuto skutečnost chci tímto článkem opět připomenout všem vlastníkům nemovitostí v katastrálním území Tlumačov na Moravě zákonnou povinnost vyplývající z § 18 odst. 3 zákona č.274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a … číst více

Zprovoznění R55

V pátek dne 3.12.2010 ve 12,45 hod. byly za účasti premiéra ČR pana Petra Nečase, ministra dopravy Víta Bárty, hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka a dalších významných hostů, slavnostním přestřižení pásky uvedeny do provozu stavby napojující krajské město Zlín na dálniční síť České republiky. Jednalo se o zprovoznění nových 5 km úseku dálnice D1 od … číst více

Silniční propojení obcí Tlumačov a Kurovice opět obnoveno

Dne 24.11.2010 byly uvedeny do předčasného užívání stavební objekty SO 122 Přeložka silnice III/43826 a SO 223 Nadjezd silnice III/43826 Tlumačov – Kurovice, které jsou nedílnou součástí stavby rychlostní komunikace R55 úsek Skalka – Hulín. Po roce a půl, kdy úplná uzavírka komunikace byla plánována od 10.5.2009 do 30.11.2010, je komunikační propojení obcí Tlumačov a … číst více