Mobilní hospic a jeho služby

V úterý 24. dubna 2024 nás na naší pravidelné schůzce Klubu seniorů Tlumačov navštívily pracovnice organizace PAHOP ze Zdravotního ústavu paliativní péče. Poskytují komplexní ucelené řešení problematiky péče o pacienty léčené v domácím prostředí, včetně účinné pomoci rodinám a  pečujícím osobám. Předaly nám důležité kontakty a informace o terénní a odlehčovací službě, mobilní hospicové péči … číst více

Osvětová beseda Zdravotnická záchranná služba – co o nás víte nebo nevíte

Na pravidelnou schůzku našeho Klubu seniorů Tlumačov 12. února 2019 připravily pracovnice Kulturního a informačního střediska Tlumačov přednášku: Zdravotnická záchranná služba – co o nás víte nebo nevíte. Přednášel MUDr. Dorian Pfeifer – náměstek pro léčebnou péči ZZS Zlínského kraje p.o. Pan doktor nás seznámil s rozdělením kraje na jednotlivé oblasti, s technickým vybavením, s … číst více