Slavnostní podvečer u příležitosti oslav 90. výročí vzniku samostatného Československého státu

V pátek 24. října 2008 se uskutečnil od 16 hodin v Klubu obce Zábraní „Slavnostní podvečer k 90. výročí vzniku samostatného Československého státu“. Pořadatelem byla Obec Tlumačov – Kulturní a informační středisko. Slavnostnímu podvečeru předcházelo, za účasti čelních představitelů obce a zástupců SDH Tlumačov, kladení věnce k soše T. G. Masaryka Vzpomínkový podvečer v Klubu … číst více

Vernisáž výstavy k 90. výročí vzniku Československého státu

„Vždy na podzim nám kalendář připomíná velký politický a národní svátek, významnou událost z roku 1918. Je to jeden z nejvýznamnějších dnů celé naší historie- 28. říjen. Oslavujeme ho z úctou, protože právě on nás před 90 lety osvobodil z třistaletého područí a poroby Rakousko-Uherska a stal se dnem zrodu nové, svobodné, samostatné a nezávislé … číst více

Budapešť – dunajská perla

Kulturní a informační středisko Tlumačov připravilo již druhým rokem zájezd pro zájemce o historii zahraničních měst. Jednodenní návštěvou hlavního města Maďarska – Budapešti, jsme tak navázali na velmi úspěšný zájezd v minulém roce – do Vídně. Budapešť je nejen hlavním městem Maďarska, ale i městem, které určitě stojí za návštěvu. Nabízí vše pro cestovatele, milovníky … číst více

Výstava dřevěných plastik a obrazů – setkání dvou autorů

V těchto dnech skončila výstava dřevěných plastik pana Otakara Jakubčíka a obrazů pana Jaroslava Resutíka, instalovaná od 10. června 2008 v KIS Tlumačov. Vernisáž výstavy, která se konala 9. června 2008, navštívili přední představitelé obce, přátelé a známí obou autorů. K příjemné atmosféře přispělo i kulturní vystoupení hry na klavír Magdalény Rýdlové. Pan Otakar Jakubčík … číst více

Červnová hanácká slavnost se vydařila

Červnová hanácká slavnost v Tlumačově se konala v sobotu 21. června 2008 a navázala na tradici Hanáckých dnů, pořádaných v naší obci v letech minulých. Pod novým názvem se skrývala akce pro všechny generace, společně připravená Kulturním a informačním střediskem Tlumačov a Domem dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, středisko Tlumačov za finanční podpory Zlínského kraje, … číst více

Mikroregion Jižní Haná má své logo

Mikroregion Jižní Haná vyhlásil v měsíci dubnu soutěž na vytvoření návrhu na své logo. Cílem soutěže bylo zapojit mladou generaci do činnosti v mikroregionu, vybudovat v ní sounáležitost nejen ke své rodné obci či městu, ale i k ostatním členům svazku – okolnímu regionu. Hlavním smyslem bylo nalezení a zvýraznění prvků regionální identifikace, které by … číst více

Kácení májky se zdařilo

Kácení máje je slavnost, při které se sejdou lidé z celé vesnice. V sobotu dne 31. května 2008 v 15 hodin se i tlumačovští občané sešli před hasičskou zbrojnicí obnovit zapomenutou tradici. Průběh samotného kácení byl doprovázen humornou scénkou, o kterou se postarali místní hasiči. Po zdařilém skácení máje si občané poseděli u harmoniky a … číst více

V naší obci stojí opět májka

Po několika desítkách let stojí opět uprostřed Tlumačova májka. Symbol jara, mládí, lásky a života se podařilo v den před 1. májem postavit pracovníkům obce a Kulturního a informačního střediska. Májka není sice vysoká (z důvodu bezpečnosti), tak jak by měla být, aby byla vidět už ze širokého okolí. Důležité je, že se podařilo v … číst více

Jaro jsme přivítali písničkou

Příchod teplých dnů jsme v KIS Tlumačov přivítali Jarní besídkou žáků ZUŠ Otrokovice, pobočka Tlumačov a posezení s písničkou s názvem „České hity a evergreeny“. Ve středu 23. dubna 2008 se konala v sále KIS Jarní besídka, na které účinkovali žáci navštěvující ZUŠ Otrokovice, pobočka Tlumačov. Pestrý program složený z hry na klávesy, klavír, flétnu … číst více

Oslavili jsme Den Země

Den Země připadá na 22. dubna. Je každoroční oslavou životního prostředí a také momentem, kdy je vhodné se zamyslet nad úsilím, jež je třeba k ochraně přírodního bohatství naší planety ještě vyvinout. V neděli 20. dubna v době od 14 do 17 hodin se konal u Kulturního a informačního střediska Tlumačov první ročník oslav Dne … číst více