Poznávací zájezd – VÍDEŇ A OKOLÍ

Poslední zářijový prodloužený víkend se 43 občanů Tlumačova, Kvasic a širokého okolí rozhodlo strávit poznáváním cizích krajů. Zájezd za historií Vídně a okolí připravilo Kulturní a informační středisko Tlumačov ve spolupráci s Cestovní kanceláří Marion tour z Kroměříže a Vzdělávací agenturou Kočí Kroměříž. V pátek 28. 9. 2007 v 6 hodin jsme se vydali za … číst více

Maminky na MD: „Přijďte do Mateřského centra Housata“

V září tomu bude rok, co se v naší obci úspěšně „rozjelo“ Mateřské centrum Housata. Maminky na mateřské dovolené se pravidelně schází se svými dětmi každý čtvrtek dopoledne, v čase od 9 -11 hodin, v budově na náměstí Komenského č.p.65. Prostory pro MC jsou zpřístupněny i v úterý odpoledne od 15 – 17 hodin, ale … číst více

Setkání zástupců IC a ZK

Ve středu 27.6.2007 se setkali zástupci informačních center ve Zlínském kraji a Krajského úřadu Zlínského kraje, oddělení cestovního ruchu, v KIS Tlumačov na pravidelné schůzce. V úvodu všechny přivítala vedoucí KIS paní Renáta Nelešovská, dále přišly na řadu aktuální informace od paní Petry Zbrankové z Krajského úřadu Zlínského kraje, oddělení cestovního ruchu a na závěr … číst více

Horolezci, horolezkyně, horolezčata

V úterý 14. května se deset tlumačovských dětí zúčastnilo akce pořádanou KIS „Horolezci, horolezkyně, horolezčata“. Děti v doprovodu Renáty Nelešovská a Petry Šimoníkové odcestovaly vlakem do Kroměříže, kde navštívily klub pro mladé – JASPIS, v jehož areálu se horolezecká stěna nachází. Klub je nízkoprahové zařízení, které slouží ke smysluplnému využívání volného času neorganizovaných dětí a … číst více

Noc s Andersenem

Patnáct tlumačovských dětí prožilo noc z pátku 30.3. na sobotu 31.3. v místní knihovně. Připojily se tak k celostátní akci knihoven „NOC S ANDERSENEM“. Noc s Andersenem je jednou z akcí, kterou české knihovny svádí boj o zájem dětí a dětské čtenářství s konkurencí populárnějších médií. Všichni víme, že dnešní způsob života dětské četbě příliš … číst více

SuperStar Mikroregionu Jižní Haná

Finále SuperStar Mikroregionu Jižní Haná se uskutečnilo v sobotu 24.3.2007 v době od 13 -16 hodin v sále sokolovny v Tlumačově. Celá akce proběhla za finanční podpory Zlínského kraje. Pěveckého klání se zúčastnilo 10 soutěžících z Tlumačova, Kvasic a Hulína. Své pěvecké kvality si mohli změřit ve dvou věkových kategoriích. Porota ve složení Jana Mrazíková, … číst více

V. reprezentační ples obecního úřadu

V sobotu večer 10. března 2007 se konal v naší obci již popáté tradiční Reprezentační ples obecního úřadu. Téměř 220 obyvatel Tlumačova i blízkého okolí si přišlo do sálu místní sokolovny zatančit, zazpívat, pobavit se s přáteli a v neposlední řadě i vyhrát nějakou tu cenu z bohaté tomboly. Ples zahájil starosta obce Ing. Jaroslav … číst více

Tlumačov má svoje SuperStar

Sobotní odpoledne 24.2.2007 patřilo v Kulturním a informačním středisku mladým pevěckým talentům. Jedenáct odvážných dívek a dva smělí hoši soutěžili v místním kole SuperStar Mikroregionu Jižní Haná. Vítězka v I. kategorii (11 – 14 let) Ludmila Jonášková s písní „Mně se líbí Bob“ z muzikálu Rebelové postupuje společně s Ivanou Halířovou, která obsadila 2. místo … číst více

Nikolka Podešvová získala za svůj obrázek zvláštní cenu poroty v projektu Celé Česko čte dětem

Celostátní výtvarné soutěže Celé Česko čte dětem se zúčastnili i žáci tlumačovské školy se svými vyučujícími. Soutěž zorganizovalo místní KIS. Výkresy s postavičkami z pohádek nakreslili i prvňáci. Obrázky všech dětí mohli návštěvníci vidět vystavené v předvánočním období. Pak putovaly do celostátní soutěže. Všechny nás moc potěšilo, když právě děvčátko z tlumačovské první třídy – … číst více

Ocenění dětí a mládeže za rok 2006

Dne 18.1.2007 proběhlo od 16:00 hod v Klubu na ulici Zábraní ocenění dětí a mládeže do 18 let za příkladnou reprezentaci obce za rok 2006. Samotnému aktu ocenění předcházela nominace od organizací zabývající se činností s dětmi a mládeží. Organizace navrhovaly kolektivy i jednotlivce a to nejen na poli sportovním. Rada obce z navržených kandidátů … číst více