Masopustní košt pálenek – Tlumačov 2008

Kulturní a informační středisko Tlumačov ve spolupráci s místní organizací zahrádkářů uspořádalo v sobotu 9. února 2008 po dvouleté odmlce 4. ročník „Masopustního koštu pálenek“. Do sálů budovy KIS na náměstí Komenského se přišlo se vzorky lihovin pochlubit 43 pěstitelů z řad místních občanů i obyvatelů okolních obcí. Sobotního koštu se zúčastnilo asi 70 návštěvníků, … číst více

Vánoce, Vánoce přicházejí…

V pátek navečer, 30. listopadu 2007, při slavnostním rozsvěcování vánočního stromku, jsme vás v Kulturním a informačním středisku Tlumačov začali ladit na vánoční atmosféru. Rozsvěcování vánočního stromku bylo letos zpestřeno kulturním vystoupením dětí z mateřské a základní školy, malým vánočním jarmarkem, výstavou na téma „Mikuláš“, ukázkou betlémů a pochůzkou Mikuláše, anděla a čerta. Nechyběl ani … číst více

Do Mikroregionu Jižní Haná přistupuje město Chropyně

Mikroregion Jižní Haná vznikl v roce 2000 jako dobrovolný svazek obcí Tlumačov, Kvasice a města Hulína. Na valné hromadě svazku dne 27. listopadu 2007 byl schválen mimo jiné rozpočet na rok 2008 a rozpočtový výhled na období 2009 – 2010. Hlavním bodem programu byl vstup města Chropyně do mikroregionu. S tímto novým členstvím souviselo schválení … číst více

Obnovená tradice Martinských hodů

„Nepij, Jano, nepij vodu, voda ti je jen na škodu, napij se ty radši vína, to je jinší medicína…“. Tyto i jiné písničky zazněly v sobotu 10. listopadu v Klubu Na Zábraní při oslavě Martinských hodů. Hody pokračovaly i v neděli 11. listopadu svatou mší a kulturním programem u kostela, který je zasvěcený právě sv. … číst více

LIBOR HUBÍK – Živnostník roku 2007 ve Zlínském kraji

V měsíci září získal pan Libor Hubík, tlumačovský podnikatel, první místo v soutěži Makro Živnostník 2007 ve Zlínském kraji. Pan Hubík vyrábí od roku 1990 oblečení pro motorkáře, což je poměrně náročný a složitý výrobní proces. Jeho začátky nebyly lehké, ale podařilo se mu prosadit na trhu a udržet si v něm své místo. Své … číst více

Poznávací zájezd – VÍDEŇ A OKOLÍ

Poslední zářijový prodloužený víkend se 43 občanů Tlumačova, Kvasic a širokého okolí rozhodlo strávit poznáváním cizích krajů. Zájezd za historií Vídně a okolí připravilo Kulturní a informační středisko Tlumačov ve spolupráci s Cestovní kanceláří Marion tour z Kroměříže a Vzdělávací agenturou Kočí Kroměříž. V pátek 28. 9. 2007 v 6 hodin jsme se vydali za … číst více

Maminky na MD: „Přijďte do Mateřského centra Housata“

V září tomu bude rok, co se v naší obci úspěšně „rozjelo“ Mateřské centrum Housata. Maminky na mateřské dovolené se pravidelně schází se svými dětmi každý čtvrtek dopoledne, v čase od 9 -11 hodin, v budově na náměstí Komenského č.p.65. Prostory pro MC jsou zpřístupněny i v úterý odpoledne od 15 – 17 hodin, ale … číst více

Setkání zástupců IC a ZK

Ve středu 27.6.2007 se setkali zástupci informačních center ve Zlínském kraji a Krajského úřadu Zlínského kraje, oddělení cestovního ruchu, v KIS Tlumačov na pravidelné schůzce. V úvodu všechny přivítala vedoucí KIS paní Renáta Nelešovská, dále přišly na řadu aktuální informace od paní Petry Zbrankové z Krajského úřadu Zlínského kraje, oddělení cestovního ruchu a na závěr … číst více

Horolezci, horolezkyně, horolezčata

V úterý 14. května se deset tlumačovských dětí zúčastnilo akce pořádanou KIS „Horolezci, horolezkyně, horolezčata“. Děti v doprovodu Renáty Nelešovská a Petry Šimoníkové odcestovaly vlakem do Kroměříže, kde navštívily klub pro mladé – JASPIS, v jehož areálu se horolezecká stěna nachází. Klub je nízkoprahové zařízení, které slouží ke smysluplnému využívání volného času neorganizovaných dětí a … číst více

Noc s Andersenem

Patnáct tlumačovských dětí prožilo noc z pátku 30.3. na sobotu 31.3. v místní knihovně. Připojily se tak k celostátní akci knihoven „NOC S ANDERSENEM“. Noc s Andersenem je jednou z akcí, kterou české knihovny svádí boj o zájem dětí a dětské čtenářství s konkurencí populárnějších médií. Všichni víme, že dnešní způsob života dětské četbě příliš … číst více