Informace o volných místech v mateřských školách okolních obcí

Obecní úřad Tlumačov obdržel nabídku volných míst v předškolních zařízeních sousedních obcích Machová a Kvasice. Mateřská škola Machová má v současné době možnost přijmout 7 dětí s podmínkou přihlášení do 23. 5. 2014. Mateřská škola Kvasice má po provedeném zápisu MŠ k dispozici ještě 5 volných míst pro přijetí. V případě zájmu je možné bližší … číst více

Apel na ohleduplnost

Vážení spoluobčané, vrcholí období podzimních prací na zahrádkách či jiných soukromých pozemcích, které jsou připravovány na zimu a s tím je spojeno i pálení spadaného listí, rostlinných zbytků a dřevní hmoty. Je mou povinností Vás upozornit, že takováto činnost je zakázána. Biologicky rozložitelný odpad ze zahrad by měl být přednostně kompostován v místě vzniku, jak … číst více

Kontejnery na zpětný odběr oděvů, obuvi a textilu

V současné době rozmístili pracovníci Obecního úřadu Tlumačov na katastrálním území obce tři kontejnery na zpětný odběr oděvů, obuvi a textilu. Do těchto kontejnerů je možné odkládat čistý a suchý textil (veškeré oděvy, bytový textil – záclony, závěsy, povlečení, potahy, ubrusy) dále je zde možné odkládat i použitou (obnošenou) obuv. Použité oděvy a textil je … číst více

Upozornění na novelizaci prováděcí vyhlášky o kácení stromů.

Od 15. července 2013 vstupuje v platnost novelizace vyhlášky o zákonných podmínkách pro kácení dřevin rostoucích mimo les, tato vyhláška byla publikována ve sbírce zákonů číslo 189/2013. Zásadní změnou oproti doposud platným zákonným podmínkám je skutečnost, že od účinnosti vyhlášky nebude třeba povolení ke kácení dřevin v zahradách, přičemž se zahradou rozumí pozemek u bytového … číst více