Domů » Zprávy » Revitalizace hřiště v ul. Zábraní

Revitalizace hřiště v ul. Zábraní

Od 1.6.2024 bude po devíti měsících opět veřejnosti přístupné travnaté hřiště pro malou kopanou v ul. Zábraní.

Tomuto okamžiku předcházela v závěru roku 2023 realizace akce „Oprava travnaté plochy a oplocení hřiště v ul. Zábraní“. Výše uvedená investice, téměř za 2 milióny korun, byla provedena v souladu se schváleným rozpočtem obce.

Jednalo se kompletní revitalizaci stávajícího travnatého hřiště na malou kopanou v uvedené lokalitě, jejíž obsahem bylo provedení drenážního systému se zasakováním srážkové vody, vymezení plochy hřiště betonovou obrubou, výškové vyrovnání povrchu hřiště se spádem do 1% včetně navezení nové vegetační vrstvy, osazení zinkovaných sloupků o výšce 3m po bocích hřiště a 4m za brankami pro instalaci nového oplocení, které je tvořeno dřevěným hrazením do výšky 1m a záchytnými sítěmi ve zbývajících výškách, a osetí novu trávou. Na závěr pak byly uvnitř hřiště umístěny branky. Nedílnou součástí celého projektu byla i realizace vahadlové houpačky, „péráku“, 2 laviček a odpadkového koše.

Při provádění vegetační vrstvy byly současně položeny rozvody automatické závlahy tak, aby travnatá plocha netrpěla v období bez dešťových srážek.

Pevně doufám, že nově revitalizované hřiště bude hojně navštěvováno zejména mladší generací, která se fotbalem baví a má ho ráda.