Domů » Zprávy » Mobilní hospic a jeho služby

Mobilní hospic a jeho služby

V úterý 24. dubna 2024 nás na naší pravidelné schůzce Klubu seniorů Tlumačov navštívily pracovnice organizace PAHOP ze Zdravotního ústavu paliativní péče. Poskytují komplexní ucelené řešení problematiky péče o pacienty léčené v domácím prostředí, včetně účinné pomoci rodinám a  pečujícím osobám. Předaly nám důležité kontakty a informace o terénní a odlehčovací službě, mobilní hospicové péči a domácí zdravotní péči. Kromě těchto důležitých informací nám provedly měření tlaku, cukru, okysličování. V diskuzi bylo hodně dotazů na přednesenou problematiku a způsoby jejího řešení, která pak pokračovala v osobních pohovorech. I když se beseda týkala tématu, které bychom raději neřešili, život nám je přináší Děkujeme KIS Tlumačov za zprostředkování velmi zajímavé a potřebné přednášky.