Domů » Zprávy » Hlášení MR

Hlášení MR

Dům dětí a mládeže Sluníčko, odloučené pracoviště Tlumačov nabízí pro děti i dospělé spoustu kroužků různého zaměření pro trávení volného času.

Jedná se o sportovní kroužky :  soutěžní aerobik, aerobiková přípravka, atletika, florbal, kondiční cvičení, míčové hry, rybáři, žabičky, sporťák, orientální tance, sedmikráska, šipky cvičení rodičů s dětmi, Aerobik pro dospělé „Megaveloši“

tvořivé kroužky:  keramika, kreativní kroužek DIY, tvořínek, fantazy klub, baby studio pro rodiče s dětmi, svět parádnic, vlakový modelář.

Dále nabízíme kroužek dramatický, angličtina hrou, divadelní svět, EKO pokusy, Mixík pro MŠ a ZŠ, Mlsný jazýček, Průzkumník přírody, předškolák.

Kompletní nabídku kroužků si můžete vyzvednout v DDM Sluníčko / stará budova ZŠ Tlumačov/, nebo na kterémkoliv středisku DDM Sluníčko v Otrokovicích.

Přihlašování probíhá online na stránkách DDM Sluníčko.

Neváhejte počet v některých kroužcích je omezen, a bude brzy STOP – STAV.

Kroužky budou zahájeny od 18.9.2023

Těšíme se na Vás.  Pracovnice DDM Sluníčko, středisko Tlumačov

KIS Tlumačov nabízí dětem ve věku od 3 – 6 let a od 7 – 11 let cvičení dětské jógy, každé úterý od 15.30 hod, lektorka Blanka Konečná. Dále nabízí cvičení jógy každý čtvrtek od 18.00 hod, lektorka Eva Brázdilová. Kurzy probíhají od října 2023 do května 2024 v budově čp. 65 na nám. Komenského. Přihlásit se můžete do 27.9.2023 na KIS.

V Záhlinicích byl nalezen pes. Jedná se o středně velkého křížence světlé barvy. Majitel se může informovat na obecním úřadě.

Hasiči Tlumačov vás zvou v sobotu 9.9. 2023 na den otevřených dveří na zbrojnici. Čeká vás bohatý program pro děti i dospělé. Občerstvení zajištěno. Můžete si zde vyzvednout přihlášky do kroužku mladý hasič. Srdečně zvou hasiči.