Domů » Zprávy » Informace k připravované akci Rekonstrukce ulice U Trojice

Informace k připravované akci Rekonstrukce ulice U Trojice

Součástí schváleného rozpočtu obce Tlumačov pro letošní rok je realizace investiční akce „Rekonstrukce ulice U Trojice, Tlumačov“. Jejím obsahem je rekonstrukce kanalizačního řadu, komunikace a chodníku v úseku od mateřské školy Klubíčko po křižovatku s ulicemi 6. května a Jana Žižky. Souběžně bude provedena i rekonstrukce veřejného osvětlení.

Rada obce Tlumačov schválila na svém jednání dne 15. 2. 2023 zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele na tuto stavbu a následně po tomto rozhodnutí bylo v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zahájeno zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku.
V rámci vyhodnocení předložených nabídek a na základě doporučení hodnotitelské komise rada obce na svém dubnovém jednání rozhodla o vyloučení některých účastníků pro nesplnění zadávacích podmínek a zadávací řízení zrušila z důvodu ekonomické nevýhodnosti.
Rada obce proto dne 11. 5. 2023 schválila opakované výběrové řízení na výběr zhotovitele této zakázky.
Výsledky nově zahájeného řízení by měly známy na konci měsíce června s tím, že následná realizace předmětné stavby proběhne ve druhé polovině roku.
O konkrétním datumu zahájení stavby budou občané bydlící v uvedené lokalitě předem informováni.

Michal Veselský
ved.odd.výstavby a majetku
OÚ Tlumačov