Domů » Zprávy » Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov

ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TLUMAČOV
se uskuteční
VE STŘEDU 1. 2. 2023 V 17:00 HODIN
v budově KIS, nám. Komenského 170

Program:

 1. Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky a ověřovatelů zápisu
 2. Kontrola zápisů z minulých zasedání ZO, kontrola plnění usnesení
 3. Zpráva o usneseních přijatých radou obce v období od 7. 12. 2022 do 1. 2. 2023
 4. Rozpočtové opatření č. 1/2022
 5. Plán investičních akcí na rok 2023
 6. Rozpočet obce na rok 2023
 7. Střednědobý výhled rozpočtu na období 2024 – 2026
 8. Převod kompetence ze zastupitelstva na radu obce
 9. Monitoring plnění akčního plánu Programu rozvoje obce za období 2019-2022
 10. BD č.p. 862, ul. U Trojice – řešení majetkoprávního stavu
 11. EG.D, a.s. Brno – smlouva o zřízení VB na pozemku p.č. 2528  v k.ú. Tlumačov na Moravě
 12. Doplnění obsahu změny č. 3 Územního plánu Tlumačov – DANAD s.r.o., Zlín
 13. Veřejnoprávní smlouva – Pečovatelská služba Kroměříž z.ú.
 14. Veřejnoprávní smlouva – S. K. Tlumačov, z.s.
 15. Veřejnoprávní smlouva – Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, příspěvková organizace