Domů » Zprávy » Dopravní omezení I/55

Dopravní omezení I/55

Z důvodu obnovy povrchu silnice č. I/55 mezi obcemi Tlumačov – Otrokovice, jsou od pondělí 23.5.2022 na silnici prováděny stavební práce, které budou mít za následek omezení provozu.

Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích bude v termínu: 23.05. – 31.07.2022. V první fázi realizace stavby bude řešeno mimoúrovňové křížení silnice č. I/55 a silnice č. III/36745, tj. nájezdová a sjezdová rampa od a ke Štěrkovišti. Obě rampy budou současně úplně uzavřeny, kdy objízdná trasa bude vedena po I/55, ul. Nadjezd, III/36746 (tř. Tomáše Bati) a III/36745. Průjezd linkových autobusů bude umožněn přes stavbu (ranní a odpolední spoje), v době pokládky asfaltových vrstev budou linky vedeny po objízdné trase a na kruhovém objezdu u Štěrkoviště se otočí a obslouží stávající autobusové zastávky po své běžné trase.

Další etapy stavby budou prováděny za částečné uzavírky silnice č. I/55 po polovinách – střídavě levá a pravá strana silnice. Provoz bude řízen pomocí přechodného dopravního značení, příp. usměrňován pracovníky stavby.

Další informace viz Opatření obecné povahy KUZL a Opatření obecné povahy MěÚ Otrokovice.