Domů » Zprávy » Biokoridor začíná sloužit svému účelu

Biokoridor začíná sloužit svému účelu

V letošním roce je to již 8 let od zahájení výsadby stromů a keřů v biokoridoru označeném jako Regionální biokoridor Tlumačov RBK 1581. Dnes biokoridor díky svému vzrůstu pomalu začíná sloužit svému hlavnímu účelu, pro který byl realizován – k migraci a úkrytu divoké zvěře a ptáků.

Pro připomenutí uvádím, že již v roce 2013 schválilo zastupitelstvo obce na základě výzvy Ministerstva životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR podání žádosti o podporu realizace výsadby Regionálního biokoridoru Tlumačov. Žádost o podporu byla ministerstvem dne 12.11.2013 schválena a následně v srpnu roku 2014 začala realizace zemních úprav a samotné výsadby zeleně biokoridoru. Na jaře 2015 byla výsadba a celá realizace biokoridoru hotova.

Biokoridor je veden ve východní části katastru obce a propojuje dvě funkční regionální biocentra – Hrabůvka a Skalka. Realizaci „tlumačovského“ biokoridoru v podstatě tvoří výsadba 40 metrů širokého pásu lesa a rozšíření místního lesíka Hék o zhruba 2 hektary. Výměra realizovaného biokoridoru představuje cca 9 hektarů pozemků, které jsou v majetku obce Tlumačov.

V průběhu let byly v biokoridoru prováděny práce tzv. následné péče, které spočívaly zejména ve vyžínání trávy mezi stromky a keři, aby byl zabezpečen jejich zdárný růst, a v údržbě oplocení biokoridoru, aby nedošlo k poškození výsadby zvěří. V letošním roce bylo zahájeno pracovníky oddělení údržby a služeb obce odstraňování oplocenky těch částí biokoridoru, kde již stromy a keře jsou dostatečného vzrůstu a nehrozí jejich poškození. Biokoridor se tímto stává více přístupný zvěři a začíná tak plně sloužit svému účelu. Dále bude následovat postupné odstraňování oplocenek v dalších částech biokoridoru dle vzrůstu zeleně a také lesnické práce, které představují základní údržbu rostoucího lesa – zejména prořez suchých a poškozených stromů.

Několik zajímavých údajů k biokoridoru:

  • k oplocení bylo použito 1 944 kůlů a 4 665 m pletiva,
  • vysazeno bylo celkem 57 547 sazenic (53 727 stromů a 1 820 keřů),
  • výsadbu biokoridoru tvoří pouze domácí druhy listnatých dřevin,
  • 20 druhů stromů: dub letní, dub zimní, lípa malolistá, třešeň ptačí, habr obecný, jeřáb břek, vrba jíva, jilm vaz, topol bílý, topol černý, topol osika, jabloň lesní, olše lepkavá, bříza bělokorá, hrušeň polní, javor mléč, javor babyka, střemcha obecná, vrba bílá, jeřáb obecný.
  • 15 druhů keřů: dřín obecný, svída krvavá, líska obecná, brslen bradavičnatý, brslen evropský, ptačí zob obecný, zimolez obecný, trnka obecná, řešetlák počistivý, růže šípková, vrba nachová, vrba košařská, kalina tušalaj, kalina obecná, krušina olšová.

Pro představu je zobrazeno vymezení trasy biokoridoru na mapě a několik chronologických fotografií biokoridoru v lokalitě pod lesíkem Hék z let 2014, 2015, 2017, 2020 a 2022.