Domů » Zprávy » Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov

ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TLUMAČOV
se uskuteční
VE STŘEDU 2. 2. 2022 V 17:00 HODIN
v budově KIS, nám. Komenského 170

Program: 

  1. Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu
  2. Kontrola zápisu z minulého zasedání ZO, kontrola plnění usnesení
  3. Zpráva o usneseních přijatých radou obce v období od 8. 12. 2021 do 2. 2. 2022
  4. Veřejnoprávní smlouva – Pečovatelská služba Kroměříž z.ú.
  5. Veřejnoprávní smlouva – Naděje, pobočka Otrokovice
  6. Veřejnoprávní smlouva – S.K.Tlumačov z.s.
  7. Zpráva o činnosti Finančního výboru ZO Tlumačov za rok 2021
  8. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZO Tlumačov za rok 2021
  9. Zlínský kraj – darovací smlouvy na vypořádání pozemků v rámci silnic II. tříd v obci Tlumačov a k.ú. Tlumačov na Moravě
  10. EG.D, a.s. Brno – smlouva o zřízení VB na pozemku 2455/1 v k.ú. Tlumačov na Moravě

Různé, diskuse, závěr