Domů » Zprávy » Martinské hody

Martinské hody

Martinské hody jsme letos v naší obci slavili v neděli 14. listopadu. V 9:00 hodin se konala v kostele sv. Martina Sváteční mše svatá za živé i zemřelé občany při příležitosti 880 let od první písemné zmínky o Tlumačovu.

Mši sv. společně sloužili P. Mgr. Petr Vrbacký, spirituál Teologického konviktu v Olomouci, P. Mgr. Michal Šálek, tlumačovský farář a P. Mgr. Stanislav Jonášek, tlumačovský rodák.
Po mši proběhlo přátelské setkání na náměstíčku. Přítomné pozdravil starosta obce, pan Petr Horka. Popřál všem příjemné dopoledne a dobrou chuť k nedělnímu obědu.
K dobré náladě nám všem přišel zazpívat mužský pěvecký sbor Hlahol z Mysločovic. Bylo od nich milé, že vzpomněli svého dlouholetého člena, letos zesnulého pana Jiřího Hánu.
Přijel i Martin na bílém koni. No, koník byl sice spíš šedý, ale to sníh po několika dnech bývá taky. Děkujeme Zemskému hřebčinci za spolupráci.
Návštěvníci ochutnali výborné cukroví a tři druhy vlčnovských koláčků. Zapít tu dobrotu mohli svařeným vínem nebo čajem.


Fotografie v galerii – Martinské hody