Domů » Zprávy » Obec Tlumačov přijme do hlavního pracovního poměru pracovníka sběrného dvora obce

Obec Tlumačov přijme do hlavního pracovního poměru pracovníka sběrného dvora obce

Obec Tlumačov
p ř i j m e
do hlavního pracovního poměru
Pracovníka sběrného dvora obce

Kvalifikační předpoklady:
– znalost problematiky odpadového hospodářství výhodou
– vyučen
– řidičský průkaz skupiny B
– dobrý zdravotní stav
– znalost práce na PC (Excel, Word, Outlook)
– samostatnost, zodpovědnost
– časová flexibilita (sobotní provoz sběrného dvora)
– bezúhonnost

Pracovní poměr: od 14. 3. 2022 nebo dohodou
Místo výkonu práce: technický areál obce Tlumačov
Platové zařazení: dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění
Pracovní činnosti:
zajištění provozu sběrného dvora v rozsahu provozního řádu
správa odpadového hospodářství a evidence odpadů

K přihlášce do výběrového řízení musí být doloženy následující doklady:
– životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech
– prostá kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Místo, způsob a lhůta podání přihlášky:
V zalepené obálce v levém horním rohu označené „Výběrové řízení – pracovník sběrného dvora obce – NEOTVÍRAT“ poštou na adresu Obecní úřad Tlumačov, Nádražní 440, 763 62 Tlumačov, nebo osobně v úřední hodiny na podatelně OÚ Tlumačov v termínu:

do 29. 11. 2021, 17:00 hodin.

Bližší informace k výběrovému řízení podá Ing. Jan Rýdel, tajemník OÚ, telefon: 577 444 214.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez udání důvodu, případně nevybrat žádného z přihlášených uchazečů. O výsledku výběrového řízení budou uchazeči písemně informováni; neúspěšným uchazečům budou vráceny osobní materiály.