Domů » Zprávy » Oprava pískovcových křížů v ul. Machovská a Mánesova

Oprava pískovcových křížů v ul. Machovská a Mánesova

Stejně tak, jako v loňském roce byla do rozpočtu obce Tlumačov na rok 2021 zařazena finanční částka na obnovu sakrálních staveb – křížů, které jsou ve vlastnictví obce. Pro tento rok bylo rozhodnuto o provedení opravy a údržby pískovcového kříže v ul. Machovská a Mánesova.

Po kladných zkušenostech z předchozích let byly restaurátorské práce na jednotlivých objektech objednány u paní Pavly Hradilové ze Zlína. Předmětné opravy byly paní restaurátorkou a její spolupracovnicí prováděny za příznivého počasí v období od června do srpna 2021.
Celkové náklady na opravě obou objektů činily částku ve výši 135.000, – Kč.

Na základě závěrečné zprávy by následné restaurování mělo probíhat každých cca 5 let. Obec proto plánuje i v následujícím období pokračovat při obnově a údržbě sakrálních staveb. Tato skutečnost se bude zejména týkat pískovcového kříže v lokalitě „Slivotín“, jehož stav je v současné době velmi kritický.