Domů » Zprávy » Setkání s vyznamenanými dobrovolnými dárci krve

Setkání s vyznamenanými dobrovolnými dárci krve

Přijetí dobrovolných dárců krve, kteří byli v roce 2020 oceněni za jubilejní počty bezplatných odběrů krve, proběhlo v kanceláři starosty obce na obecním úřadě v Tlumačově.

Mezi dárci krve, jež byli vyznamenáni zlatou medailí prof. MUDr. Jana Janského, kterou uděluje Český červený kříž za dovršení 40 bezpříspěvkových odběrů, byl i občan Tlumačova p. Jiří Gazdoš. Dalším občanem Tlumačova, který dovršil v loňském roce jubilejní šedesátý bezpříspěvkový odběr, je pan Jaroslav Zelina. Oběma těmto občanům poděkoval za jejich lidský postoj a záslužnou činnost starosta obce p. Petr Horka a předal jim dárek v podobě poukázek na nákup sportovního vybavení.
Oceňování bezpříspěvkových dárců krve Českým červeným křížem má za cíl zvýšit společenskou vážnost bezpříspěvkového dárcovství krve a dárců krve samotných. ČČK pravidelně oceňuje bezpříspěvkové dárce vyznamenáními již více než půl století.
Krev je nejcennější tekutinou na světě, kterou přes veškerý vědecký pokrok nelze jakkoliv nahradit. Darování krve je jedinečným darem člověka člověku a umožňuje zachránit ohrožený život. Proto patří náš dík všem dárcům, kteří dobrovolně darují krev. A pokud se chcete stát dárcem krve i vy, bližší informace naleznete např. na stránkách Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně https://www.kntb.cz/informace-pro-darce-krve .