Domů » Zprávy » Ukliďme okolí obce Tlumačov

Ukliďme okolí obce Tlumačov

Naše obec se letos poprvé zapojila do celorepublikového projektu „Ukliďme Česko“. Tato dobrovolnická úklidová akce, probíhá na území celé České republiky (a dokonce na pár místech mimo ni). Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Akce se konala v sobotu 27. března 2021.

Jsme velmi potěšeni, že třiačtyřiceti občanům není lhostejné, v jakém prostředí žijeme a snaží se udržet okolí naší obce v čistotě a pořádku. Dopředu jsme stanovili úseky, které byly jednotlivcům, párům či skupince přiděleny. Jednalo se například o okolí kolem kolejí, nádraží, cesta do lomu, okolí Morávky, cesta na Skály apod. Do této akce se zapojili také „Skaláci“, kteří se postarali o úklid v okolí svého bydliště.

Dobrovolníci obdrželi rukavice, odpadkové pytle, bezpečnostní pokyny a pustili se s chutí do práce. Za sobotní den nasbírali několik desítek pytlů s odpadem. Jednalo se o plastové a skleněné láhve, papíry, igelity, kov, dřevěné desky, ale objevila se i pneumatika a vyrvaný patník od silnice. Cíl, který jsme si stanovili na začátku akce, tedy uklidit okolí naší obce se nám podařilo bez pochyb splnit. Všichni měli z vykonané práce dobrý pocit. Velmi nás potěšila krátká zpráva od jednoho sběrače: „Máme splněno, už se těšíme na další ročník, a zamlouváme si stejnou trasu.“

Všem dobrovolníkům patří velké díky, odvedli jste velký kus práce a jsme rádi, že i v této nelehké chvíli jste nezůstali lhostejní svému prostředí. Doufáme, že příští rok bude méně odpadkových pytlů a více dobrovolníků, a že tuto akci budeme moci ukončit opékáním buřtů a posezením.

Touto cestou bychom chtěli upozornit mládež, která se pohybuje v okolí nádraží a parku, že v těchto místech jsou umístěny odpadkové koše. Láhve a obaly od potravin nepatří na zem, ale právě do těchto košů. Není v našich silách po vás každý den tento nepořádek uklízet. Žádáme občany, aby si všímali, kdo nepořádek dělá, a na neukázněné občany poukázali nebo přímo volali polici ČR.