Domů » Zprávy » Nové dopravní značení na náměstí Komenského

Nové dopravní značení na náměstí Komenského

V souvislosti s nově vybudovaným parkovištěm pro 45 automobilů před tělocvičnou základní školy, zrekonstruovaným chodníkem od pošty k základní škole a stavebními úpravami části komunikace na náměstí Komenského došlo po dohodě mezi zástupci Policie ČR Dopravního inspektorátu Zlín, Městského úřadu Otrokovice, Odbor dopravně-správní a obcí Tlumačov k návrhu řešení, stanovení a následné instalaci nového dopravního značení.

Celá lokalita náměstí Komenského byla pojata jako jeden celek s tím, že bylo pro celou oblast navrženo a osazeno dopravního značení „Zóna s dopravním omezením“ se symboly příslušných značek „Nejvyšší dovolená rychlost – 30 km/h“, „Zákaz stání – mimo vyznačená parkoviště“ a „Křižovatka“. Dále byly realizovány dva zpomalovací prahy typu „čočka“ při výjezdu na silnici II/367 v ul. Kvasická.
S ohledem na nově nainstalované dopravní značení na náměstí Komenského upozorňujeme všechny řidiče a řidičky, aby toto značení dodržovali, řídili se jím a dbali zejména přikázané rychlosti jízdy – 30 km/h, která byla navržena z důvodu zvýšeného pohybu osob a dětí.