Domů » Zprávy » Zjednosměrnění provozu v ulici Jana Žižky

Zjednosměrnění provozu v ulici Jana Žižky

Na základě stávajících technických parametrů místní komunikace v ul. Jana Žižky, zejména pak její nedostatečné šířky pro obousměrný provoz vozidel, a v loňském roce provedeného dotazníkového šetření mezi vlastníky nemovitostí v této ulici bylo zástupci obce rozhodnuto o zjednosměrnění této komunikace.

O vydání rozhodnutí o stanovení trvalého dopravního značení pro jednosměrku byl na podzim 2020 požádán Odbor dopravně – správní Městského úřadu v Otrokovicích, oddělení silničního hospodářství. Instalaci nového dopravního značení bude provedena na základě objednávky pracovníky společnosti NVB Line s.r.o. Kvasice.
Samotný jednosměrný provoz na této komunikaci, který bude veden ve směru jízdy od křižovatky ul. U Trojice a 6. května k ul. Přasličná s výjezdem na ul. Zábraní, bude zahájen od 15.3.2021!
Žádáme proto všechny řidiče a řidičky, aby v okolí místní komunikace ul. Jana Žižky a ul. Přasličná pozorně sledovali instalované dopravní značení, řídili se jím a dbali tak pravidel při dodržování bezpečnosti provozu na místních komunikacích.