Domů » Zprávy » Obec Tlumačov přijme do hlavního pracovního poměru pracovníka údržby obce

Obec Tlumačov přijme do hlavního pracovního poměru pracovníka údržby obce

Obec Tlumačov
p ř i j m e
do hlavního pracovního poměru
Pracovníka údržby obce

Kvalifikační předpoklady:
– vyučen
– řidičský průkaz skupiny B
– dobrý zdravotní stav
– zručnost, samostatnost, zodpovědnost
– bezúhonnost

Pracovní poměr: od 1. 2. 2021 nebo dohodou
Místo výkonu práce: katastr obce Tlumačov
Platové zařazení: dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění
Pracovní činnosti:
údržba zeleně a veřejných prostranství, údržbářské a řemeslné práce pro potřeby obce Tlumačov, řešení běžných provozních závad na majetku obce

K přihlášce do výběrového řízení musí být doloženy následující doklady:
– životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech
– prostá kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Místo, způsob a lhůta podání přihlášky:
V zalepené obálce v levém horním rohu označené „Výběrové řízení – pracovník údržby obce – NEOTVÍRAT“ poštou na adresu Obecní úřad Tlumačov, Nádražní 440, 763 62 Tlumačov, nebo osobně v úřední hodiny na podatelně OÚ Tlumačov v termínu:

do 25. 1. 2021, 17:00 hodin.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez udání důvodu, případně nevybrat žádného z přihlášených uchazečů. O výsledku výběrového řízení budou uchazeči písemně informováni; neúspěšným uchazečům budou vráceny osobní materiály.

Bližší informace podá Ing. Jan Rýdel, tajemník OÚ Tlumačov, telefon: 577 444 214.

Ing. Jan Rýdel, tajemník OÚ Tlumačov