Domů » Zprávy » Rekonstrukce hřbitova v Tlumačově – I. etapa

Rekonstrukce hřbitova v Tlumačově – I. etapa

Ke konci července 2020 byla zahájena stavba „Rekonstrukce hřbitova v Tlumačově – I. etapa“. V rámci této etapy byly řešeny rekonstrukce a opravy objektů ve vnitřní části hřbitova.

Jednalo se o opravu skladu nářadí a WC, rekonstrukci stávajících a vybudování nových chodníků v areálu hřbitova, kompletní výměnu vnitřního veřejného osvětlení a podružného rozvaděče, doplnění vnitřního rozvodu vody včetně úpravy starého a zřízení nového odběrného místa, oprava kanalizační přípojky od WC a provedení pokládky ochranných trubek pro budoucí instalaci vnitřních rozvodů zabezpečovací techniky hřbitova.
Vybraným zhotovitelem pro realizaci stavby byla společnost PROVING s.r.o. se sídlem v Hulíně.
Celá akce byla podle uzavřené smlouvy o dílo ukončena v termínu do 16.10.2020 s tím, že stavební práce byly provedeny za celkovou cenu 3.580.167,20 Kč. Ostatní náklady, jako je zpracování projektové dokumentace, polohopisné a výškopisné zaměření původního areálu hřbitova, administrace výběrového řízení a zakoupení vybavení WC, činily částku ve výši 233.448,- Kč.

Na závěr ještě pro informaci všem občanům uvádím, že provoz sociálního zařízení bude v průběhu roku zajištěn od dubna do listopadu. V zimním období, souběžně se zastavením vody, bude WC mimo provoz!

Michal Veselský
ved.odd.výstavby a majetku OÚ Tlumačov