Domů » Zprávy » Pracovní skupina povodňové komise obce Tlumačov monitoruje stav

Pracovní skupina povodňové komise obce Tlumačov monitoruje stav

Po dlouhodobě trvajících a intenzivních deštích na území Moravy (zejména pak v horských oblastech Jeseníků a Beskyd) došlo ke vzedmutí vodních toků, řeku Moravu nevyjímaje. Od středy 14.10.2020, kdy po dosažení 2. stupně povodňové aktivity na řece Moravě v hlásném bodě Kroměříž poprvé zasedla pracovní skupina Povodňové komise Tlumačov, je pravidelně monitorován stav v kritických částech místních vodotečí.

Na schůzkách pracovní skupiny povodňové komise (z preventivních důvodů byla aktivována pouze část členů – pracovní skupina PK s tím, že ostatní členové PK jsou v kontaktu na mobilních telefonech) bylo rozhodnuto o pravidelném monitoringu vodotečí v terénu – říčka Mojena, Hajská příkopa, HOZ – Hlavnička a řeka Morava. Dále byly prověřeny prostředky Jednotky sboru dobrovolných hasičů Tlumačov (čerpadla, vozidla, pohonné hmoty) a připravenost jejich členů v případě zásahu.
V současné době je stav stabilizován na 2. SPA (pohotovost), hladina řeky Moravy kolísá, ale je pravděpodobné, že může vlivem dalších dešťů zvyšovat svůj průtok a mírně stoupat. Je nadále držena pohotovost členů povodňové komise a členů jednotky SDH. Vývoj situace je závislý na dalším vývoji počasí nejen u nás, ale také na horních tocích řeky Moravy a Bečvy.
Občanům doporučujeme sledovat vývoj další situace na internetových stránkách obce Tlumačov anebo ČHMÚ http://portal.chmi.cz , http://www.pmo.cz , zpravodajská média.