Domů » Zprávy » Rekonstrukce hřbitova v Tlumačově – I. etapa

Rekonstrukce hřbitova v Tlumačově – I. etapa

Jak mnozí z Vás zaregistrovali, byla ke konci července 2020 zahájena stavba „Rekonstrukce hřbitova v Tlumačově – I. etapa“.

V rámci I. etapy, která řeší rekonstrukce a opravy ve vnitřní části hřbitova, budou realizovány tyto stavební objekty:

1. Oprava skladu nářadí a WC
2. Rekonstrukce stávajících a doplnění nových komunikací pro pěší
3. Vnitřní osvětlení včetně podružného rozvaděče
4. Doplnění vnitřního rozvodu vody včetně zřízení nového odběrného místa
5. Oprava kanalizační přípojky
6. Příprava vnitřního rozvodu pro zabezpečení hřbitova – pokládka chrániček

Celá akce bude podle uzavřené smlouvy o dílo se zhotovitelem, kterou je společnost PROVING s.r.o. Hulín, dokončena v termínu do 16.10.2020.

Situační výkres ke stažení v pdf:
https://www.tlumacov.cz/wp-content/uploads/2021/11/Rekonstrukce_hrbitova_1_etapa.pdf .