Domů » Zprávy » Pasování na malé čtenáře

Pasování na malé čtenáře

Letošní pasování prvňáků na Malé čtenáře jsme museli kvůli okolnostem přesunout na začátek školního roku, proto jsme pasovali začínající druháky.

Dvacet jedna dětí s paní učitelkou Lenkou Odložilíkovou si užilo středeční dopoledne v místní knihovně, kde nesmělo chybět vaření knihy a zkouška znalostí čtení a počítání. Po této zkoušce a složení slibu, v němž se zavázali ,že se budou chovat slušně ke knihám a doporučí knihu, kterou přečtou, svým kamarádům, jsme přistoupili ke slavnostnímu pasování dětí na malé čtenáře. Každý dostal šerpu, se kterou se pyšnil cestou na zmrzlinu. Děti si jako památku na tento den odnesly nejen pohádkovou knihu, ale i pexeso, záložku a pamětní list.