Domů » Zprávy » Odpoledne pro celou rodinu

Odpoledne pro celou rodinu

V neděli 21. června jsme uspořádali pro děti odpoledne plné her pod tradičním názvem „Odpoledne pro celou rodinu“.

V minulých letech se zábavné odpoledne konalo v parku za spolupráce Domu dětí a mládeže Sluníčko, pracoviště Tlumačov. Skupiny cvičící aerobik tu vždy předvedly své sestavy, kterými naši obec vzorně reprezentovaly na různých soutěžích. Letos, bohužel, byly na jaře kroužky uzavřeny kvůli viru Covid-19, a tudíž nebyla možnost sestavy připravit a nacvičit.
I přesto jsme měli přichystáno spoustu atrakcí, zábavy a soutěží, aby se děti mohly vydovádět po omezení pohybu v době nouzového stavu. Ovšem počasí nám nepřálo. Pršelo, jen se lilo. Přesto jsme akci nezrušili, jen jsme některé atrakce přesunuli dovnitř budov Kulturního a informačního střediska na náměstí Komenského. A např. skákací hrad, nafukovací terč na fotbal, projížďka na koních a soutěže se nekonaly.
Jsme ale rádi, že i tak přišlo dost dětí se svými rodiči a prarodiči. Zastřílely si na laserové střelnici, vyzkoušely automobilový trenažér, nechaly si pomalovat obličej a vydováděly se v herně. Nechyběla ani pohádka a zdaleka se na ni nepřišly podívat jen děti.

Fotografie v galerii – Odpoledne pro celou rodinu