Domů » Zprávy » Patron zpovědníků, významný rabín, obr Drásal i táboření v zámeckém parku. Jedeme do Holešova!

Patron zpovědníků, významný rabín, obr Drásal i táboření v zámeckém parku. Jedeme do Holešova!

Už jste slyšeli o obru Drásalovi, o svatém Janu Sarkanderovi či rabínu Šachovi? Když zařadíte do Cestovatelského deníku Holešov, budete o nich a dalších zajímavostech vědět mnohem více.
Možná máte rádi hašlerky, lentilky, bon pari či želatinové bonbóny. Tušíte, kde se vyrábějí? V Holešově! Ve městě, které patří do každého Cestovatelského deníku.
Výroba cukrovinek zde má skoro 160 let dlouhou tradici, ale to není nic proti historii města, jehož osídlení je doloženo od starší doby bronzové. První písemné dokumenty pak pocházejí z roku 1141 a následně v toku času zaznamenávaly bohatou a mnohdy také bouřlivou historii. Díky tomu je v Holešově spousta zajímavých památek, některé mají punc světovosti.
Doporučujeme s poznáváním Holešova začít v areálu zdejšího raně barokního zámku. Hned u vstupu na zámecké nádvoří navštívíte Městské informační centrum. Kromě turistických informací zde získáte vstupenky k prohlídce zámku, na akce, které se pořádají v Holešově a blízkém okolí, jízdenky či přístup na internet na stolních počítačích. Kdo by se chtěl pustit do poznávání Holešova se zábavnou hledací hrou, dostane k ní instrukce právě tady. Nenáročná trasa po zajímavých místech města je dlouhá cca 2,5 km a dá se zvládnout za pouhou hodinu.
Zámek neoslní bohatstvím interiéru, zato nadchne rozmanitostí a kvalitou výstav různého druhu – uměleckých, fotografických či vzdělávacích. A skvělou atmosféru mají koncerty a hudební festivaly, kterými zní Holešov prakticky celý rok. Jak by ne, Holešov má k hudbě vztah, toto město je mimo jiné rodištěm vynikajícího hudebního skladatele Františka Xavera Richtera.
Holešovský zámek leží na okraji zámeckého parku vybudovaném ve francouzském stylu. Park s rozlohou 62 ha ohromí působivým systémem vodních kanálů ve tvaru Neptunova trojzubce, najdete zde růžovou zahradu, ovocný sad, ale i historickou hvězdárnu. Své místo zde má také koupaliště. Novinkou, kterou ocení milovníci táboření, je možnost letního táboření na panské louce poblíž koupaliště. Individuální zájemci o táboření si v pokladně koupaliště vyzvednou čip, který jim umožní využívat sanitární zařízení. Zatímco koupaliště a tábořiště jsou v provozu jen v létě (letos 1.7.-30.9.2020), zámecký park je veřejnosti volně přístupný po celý rok.
Snad všichni si z hodin dějepisu pamatujeme rok 1620, kdy došlo k památné bitvě na Bílé Hoře, která znamenala porážku českých stavů a na dalších 300 let nadvládu Habsburků. Ve stejném roce, tedy před 400 lety, zemřel v Olomouci mučednickou smrtí katolický kněz Jan Sarkander, který byl od r. 1616 v Holešově farářem. Jan Sarkander, ač jej čtyři týdny krutě mučili, nevyzradil zpovědní tajemství a záhy po jeho smrti se jeho kult mučedníka rozšířil na Moravě, v Čechách i v Polsku. Jeho socha je součástí sousoší na olomouckém Sloupu Nejsvětější Trojice, což je dílo zapsané na seznamu památek UNESCO. V roce 1995 byl Jan Sarkander papežem Janem Pavlem II. svatořečen a je považován za patrona zpovědníků a zpovědního tajemství. V Holešovském kostele sv. Anny je nově vybudována Pamětní síň svatého Jana Sarkandera. Bude zpřístupněna od soboty 27. června 2020, takže do plánu prázdninových pobytů ji můžete zařadit. Pamětní síň sv. Jana Sarkandera je situována v prostoru kostelní oratoře, jsou zde k vidění dobové dokumenty, které se zabývaly světcovou mučednickou smrtí, obrazy a sochy a také řada dobových (barokních) liturgických předmětů, včetně vzácného relikviáře s ostatky sv. Jana Sarkandera. Kostel je přístupný s průvodcem od května do září, o sobotách a státních svátcích 10–12 a 13:30–17 hod., v neděli 13–17 hod.
Pár desítek metrů od kostela sv. Anny stojí objekt historické zámecké kovárny. Je v ní zřízeno Malé muzeum kovářství, každý pátek a sobotu během letních prázdnin zde probíhají ukázky práce mistra kovářského řemesla s původním historickým vybavením. A taky se zde můžete dozvědět, k čemu sloužily tajemné chodby pod městem. Jedna z nich vede i do kovárny. Příběh s ní spojený si vyslechněte při prohlídce.
Holešov je celosvětově proslulý svými židovskými památkami. Zdejší barokní synagoga z 16. století má nesmírnou historickou hodnotu – je totiž jedinou zachovalou synagogou tzv. polského typu, která je charakteristická výzdobou používající květinové, ovocné či zvířecí motivy. Působil zde i židovský učenec světového významu Sabbatai ben Meir Ha-Kohen, rabín zvaný Šach. Ten je pohřben na nedalekém židovském hřbitově, založeném na počátku 17.století. Tumba rabína Šacha je jedním z 1500 náhrobků židovských obyvatel Holešova a okolí. Hřbitov tak patří mezi nejvýznamnější památky židovské kultury v ČR.

Dominantním objektem historického holešovského náměstí je kostel Nanebevzetí Panny Marie. Stojí rozhodně za návštěvu. Jednak je spojen s působením sv. Jana Sarkandera a také je zde k vidění unikátní Černá kaple. Název dostala podle černého a šedého mramoru použitého k výzdobě. Kaple slouží jako hrobka rodu Rottalů a Vrbnů, je zde možnost prohlídky ve stejných časech jako v kostele sv. Anny.
Holešov má výbornou polohu pro cyklistiku a cykloturistiku. Leží v hanácké rovině, to znamená, že zde jsou nenáročné rovinaté trasy, například můžete vyrazit do Bystřice pod Hostýnem, Kroměříže, Zlína. Ale současně je odtud jen kousek do Hostýnských vrchů. A zde se doslova vyřádí vyznavači horských kol. A to nejen rekreační turisté, ale i závodníci. Legendární 27. ročník Bikemaratonu Drásal České spořitelny letos odstartuje ve stejný den, jako Tour de France, tj. 4. července 2020. Nejdelší trať, nazvaná Obr Drásal, má délku 172 km, tradiční trať „pouhých“ 117 km. Nelekejte se, Hostýnské vrchy nabízejí i pohodové poježdění po lesních cestách a příjemných pěšinách. A víte, kdo to byl Josef Drásal? Se svými 242 centimetry je dodnes prokazatelně nejvyšším člověkem žijícím v českých zemích a pravděpodobně i v tehdejším Rakousku-Uhersku. Žil ve 2. polovině 19. století, většinu svého života prožil v Holešově a je pohřben na místním hřbitově.
Holešov ale zaujme také milovníky koní na ranči v nedalekých Dobroticích. Při pobytu v Holešově je možné vyzkoušet a zdokonalit umění hry s golfovými holemi. Devítijamkové golfové hřiště v místní části Žopy uspokojí svou pestrostí a kompaktností.
Holešov je místo, kde můžete strávit několik dnů. Seznámíte se nejen s atraktivitami města, ale také můžete vyrazit do jeho blízkosti. Do Rymic, kde je zajímavá expozice skanzenu lidového stavitelství východní Hané. Stojí zde i historická tvrz, v níž pobýval na počátku své kariéry slovutný válečník Albrecht z Valdštejna. Z Holešova je velmi dobře viditelné vyhlášené poutní místo Svatý Hostýn. Zdejší bazilice Nanebevzetí Panny Marie se dokonce říká Maják Moravy. Kromě ní stojí na vrchu Hostýně kamenná rozhledna nesoucí jméno císaře Františka Josefa I., který položil základní kámen k její stavbě.
Již zmíněné Městské informační centrum všechny zájemce vybaví dalšími detaily, například doporučením vhodného ubytování či stravování. Také poskytne informace o některé z řady akcí, které se zde konají. Může to být hudební produkce, výstava, či ojedinělý festival židovské kultury Ha-makom. Ten letošní probíhá od 21. do 26. 7. 2020.
Holešov na vás čeká!