Domů » Zprávy » Nouzový stav – společně to zvládneme

Nouzový stav – společně to zvládneme

Vzhledem k aktuálnímu dění v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19, Vládou ČR vyhlášenému Nouzovému stavu a mimořádným opatřením, přistoupila i obec Tlumačov aktivně k naplnění těchto požadavků tak, aby byl zachován běžný život občanů v obci tj.

– nadále funguje chod obecního úřadu
– ordinační hodiny praktického a dětského lékaře
– provoz lékárny
– síť obchodů s potravinami
– služba Pečovatelské služby Kroměříž
– provoz pobočky České pošty
Bezprostředně po vyhlášení Nouzového stavu jsme zajistili dodávky ochranných roušek od dvou firem a následně začaly šít roušky i dobrovolné švadlenky z řad občanek naší obce, kterých je více jak deset.
Ihned po získání první dodávky roušek jsme prostřednictvím pracovnic obecního úřadu zajistili jejich distribuci mezi lékaře, nájemníkům a pečovatelkám na DPS, do obchodů s potravinami, lékárny a na poštu.
Následně jsme telefonicky a osobně kontaktovali více jak 50 osaměle žijících starších občanů naší obce s nabídkou možnosti zprostředkování nákupů základních potravin, donášky léků a roušek. V osadě Skály jsme roušky osobně předali občanům nad 70 let.
V neposlední řadě jsme vydali informační leták s praktickými informacemi, který se dostal do všech poštovních schránek společně s vydáním březnových Tlumačovských novinek.
Stále probíhá bezplatný výdej ochranných roušek v budově KIS.
Na úrovni vedení obce probíhá pravidelný monitoring a hodnocení situace v obci. Ve dnech 18.3. a 1.4.2020 se uskutečnila jednání Krizové komise obce (dříve Povodňová komise), která se vyjádřila k hodnocení stavu probíhajících mimořádných událostí, k plnění opatření a řešení vzniklých situací a současně stanovila úkoly a opatření pro další období. Aktuální informace občanům jsou předávány především pravidelným hlášením místního rozhlasu, prostřednictvím webových stránek obce, osobně při předávání roušek na kulturním a informačním středisku a individuálně starším občanům v obci a na domě s pečovatelskou službou. Určitě všichni pravidelně sledujete veřejná média (televizi, rozhlas, tisk, internet) a mnohé informace získáváte i touto cestou. Prosím nepodceňujte vzniklou a stále probíhající „koronavirovou“ situaci a zodpovědně naplňujte nařízení související s Nouzovým stavem (povinné nošení roušky na veřejnosti, dodržování odstupů, omezení pohybu na veřejnosti, dezinfekce, osobní hygiena, atd.). Na tomto místě chceme poděkovat všem firmám, dobrovolníkům a pomocníkům, kteří se ihned po vyhlášení povinnosti nosit roušky přihlásili s nabídkou pomoci a začali ochranné roušky šít pro ostatní občany. Poděkování patří především lékařům na zdravotním středisku a majitelce lékárny, že nepřerušili svou činnost a jsou stále k dispozici občanům. Dále pak pracovnicím Pečovatelské služby Kroměříž za jejich zvýšené úsilí při práci s klienty – seniory, všem prodavačkám v obchodech s potravinami a pracovnicím obecního úřadu a kulturního a informačního střediska. Také děkujeme místním restauracím, které nepřerušily svůj provoz a i nadále nabízí obědy prostřednictvím výdejních okének.
Je jasné, že šíření viru neskončí ze dne na den. Je zároveň těžké odhadnout, kdy se život kolem nás vrátí do běžných kolejí. Apelujeme na občany, aby byli ukáznění, respektovali a dodržovali nařízení Nouzového stavu a dbali o svou důslednou ochranu proti nebezpečnému viru. Období, které právě prožíváme, není jednoduché, ale věříme, že SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEME.
Zachovejme si optimismus a hlavně pevné zdraví.

vedení Obce Tlumačov

Fotografie v galerii – koronavirus