Domů » Zprávy » UZAVŘENÍ MŠ TLUMAČOV

UZAVŘENÍ MŠ TLUMAČOV

Ředitelka MŠ Tlumačov, na základě rozhodnutí zřizovatele Obce Tlumačov, přerušuje provoz MŠ s účinností od středy 18.3.2020 do odvolání.

Na základě informací MŠMT při uzavření předškolního zařízení bude postupováno stejným způsobem jako u ostatních škol. Ředitelka školy bude na vyžádání zákonných zástupců dětí potvrzovat ošetřovné.

Žádost Vám potvrdíme v ředitelně školy :
18.3.2020 – 20.3.2020 v době od 13.00 – 16.00 hod.
V dalších týdnech pondělí a středa od 14.00 – 16.00 hod.

Vzhledem k mimořádné situaci – rodiče, kteří platí školné v hotovosti, zaplatí až po otevření mateřské školy. Dle Vyhlášky o předškolním vzdělávání č.14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle paragrafu § 6, odst. 5, pokud bude provoz MŠ omezen nebo přerušen po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitelka výši úplaty odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy. Jelikož tato situace uzavřením MŠ nastala, přeplatky Vám budou vráceny po obnovení provozu mateřské školy.

Pro aktuální vývoj situace, sledujte webové stránky mateřské školy. Případné dotazy zasílejte na email mstlumacov@tiscali.cz .

Hana Janoštíková
ředitelka MŠ Tlumačov