Domů » Zprávy » Výzva k podávání žádostí pro přidělování veřejné finanční podpory a transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti zájmové činnosti, mládeže a sportu pro rok 2020

Výzva k podávání žádostí pro přidělování veřejné finanční podpory a transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti zájmové činnosti, mládeže a sportu pro rok 2020

Obec Tlumačov oznamuje spolkům, neziskovým organizacím a klubům, které v obci dlouhodobě aktivně vyvíjejí svou veřejně dostupnou činnost, že již tradičně z rozpočtu obce schváleného pro rok 2020 (dne 11.12. 2019) podpoří jejich činnost.

K získání finanční podpory je na základě „Pravidel pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti zájmové činnosti, mládeže a sportu“ (doplněných a schválených radou obce dne 13. 1. 2016) nutné podat na OÚ „Žádost/ti o poskytnutí příspěvku na činnost“ v souladu s těmito „Pravidly“.

Prosíme žadatele, aby se důkladně seznámili se zněním „Pravidel“, jejichž úplné znění je zveřejněno na webových stranách obce Tlumačov (viz. odkazy níže).

S případnými dotazy se v této věci můžete obrátit na pracovnici OÚ paní Lenku Dědkovou (tel. 577 444 216).
K podání žádostí je nutné v termínu do 15. 3. 2020 dodat také vaši Výroční zprávu a zaregistrovat podporované akce v Kalendáři akcí u vedoucí KIS paní Renáty Nelešovské.

Žádosti, prosím, podávejte v období od 3.února do 3.března 2020 na obecní úřad, sekretariát starosty.

O schválené výši podpory a možnosti čerpání finančních prostředků budete informováni po projednání a schválení v radě obce nebo zastupitelstvu obce Tlumačov písemně do konce měsíce dubna 2020.

Pozn.:
Úplné znění Pravidel včetně formuláře k podání žádostí najdete na adrese:
http://www.tlumacov.cz/ou/dokumenty/pravidla-pro-pridelovani-transferu-2016.pdf .

Samotný tiskopis žádosti ke stažení s možností vyplnění ve Wordu je na adrese:
Formuláře Obecního úřadu Tlumačov ke stažení – Obec Tlumačov.