Domů » Zprávy » Postupná výměna svítidel veřejného osvětlení

Postupná výměna svítidel veřejného osvětlení

S ohledem na dlouhodobou koncepci obce ve věci úspory energií, mj. i té elektrické, a tím i snižování výdajů za jejich nákup, bylo v rámci schváleného rozpočtu na rok 2019 provedeno několik akcí spojených s výměnou a doplněním svítidel veřejného osvětlení v obci.

Jednalo se zejména o výměnu 62 ks stávajících výbojkových svítidel podél silnice I/55 v průtahu obcí v ulici Dolní, Masarykova a v části ulice Kvasická od křižovatky po poštu a 8 ks svítidel na přechodech pro chodce přes tuto komunikaci. Stávající svítidla s příkonem v rozmezí 100 – 150 W byly nahrazeny novými LED svítidly s lepšími technickými parametry, tj. nižším příkonem do max. 80 W, lepší svítivostí a delší životností. Dodávka nových svítidel byla provedena na základě výběru nejvýhodnější cenové nabídky zakázky malého rozsahu, jejíž hodnota činila částku ve výši 358.523,- Kč. Samotná výměna svítidel za použití objednané vysokozdvižné plošiny pak byla provedena v měsíci září s tím, že celá akce stála 384.804,- Kč.
Ve stejném termínu došlo také k výměně 5 ks výbojkových svítidel na ul. Mánesova za nová LED svítidla s označením „Megin“ a příkonem 59 W na jedno svítidlo. Pořízení těchto svítidel vyšlo obecní rozpočet na částku 63.646,- Kč.
Další akcí byla kompletní instalace 4 ks nových LED svítidel na ulici Družstevní včetně osazení stožárů a provedení zemních kabelových rozvodů, která proběhla současně s plánovanou rekonstrukcí chodníku v úseku před stávajícími rodinnými domy. Investiční náklady na vybudování této části veřejného osvětlení činily hodnotu ve výši 65.519,- Kč.
Další částí obce s novým veřejným osvětlením je lokalita Skály, kde byly nové sloupy s výbojkovými svítidly a zemním kabelovým vedením umístěny podél místní komunikace v úseku od bytového domu č.p. 693, kolem seníku až po „Skalecký dvůr“. Celkové náklady na tuto akci byly ve výši 73.477,- Kč.
Veškeré technické práce spojené s výměnou a instalací svítidel u výše uvedených akcí provedli odborní zaměstnanci oddělení životního prostředí, údržby a služeb obce Tlumačov.