Domů » Zprávy » Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Obec Tlumačov
vyhlašuje výběrové řízení na pozici

mzdová/ý účetní – personalistka/ta

Požadavky na vznik pracovního poměru:
– vysokoškolské vzdělání nebo úplné středoškolské vzdělání, vzdělání ekonomického směru výhodou
– komplexní znalost oblasti mzdové a personální agendy
– znalost rozpočtové skladby a znalost programu PERM výhodou
– orientace v zákonech, které se k oborům vztahují, např. 563/1991 Sb., 250/2000 Sb., 128/2000 Sb., 500/2004 Sb., 280/2009 Sb. a dalších
– velmi dobrá uživatelská znalost PC (Word, Excel, Outlook)
– ochota dále se vzdělávat (vstupní a průběžné vzdělávání)
– organizační a řídící schopnosti, samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost
– komunikativnost – příjemné vystupování, vstřícnost k občanům a umění jednat s lidmi
– řidičský průkaz skupiny B

Pracovní poměr: na dobu neurčitou s nástupem 1. 4. 2020, pracovní úvazek 0,6
Místo výkonu práce: Obecní úřad Tlumačov, Nádražní 440, 763 62 Tlumačov
Platové zařazení: 10. třída (dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění)

Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
1. jméno, příjmení a titul zájemce
2. datum a místo narození zájemce
3. místo trvalého pobytu zájemce (z důvodu kontaktu uveďte i tel. číslo nebo e-mail)
4. datum a podpis zájemce

Přílohy k přihlášce
1. životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
2. výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce
3. ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
4. podepsané prohlášení uchazeče v následujícím znění: „Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení dávám, ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, souhlas k jejich zpracování“.

Místo, způsob a lhůta podání nabídky:
V zalepené obálce v levém horním rohu označené „Výběrové řízení – mzdová účetní/personalista – NEOTVÍRAT“ poštou na adresu Obecní úřad Tlumačov, Nádražní 440, 763 62 Tlumačov, nebo osobně v úřední hodiny na sekretariátu starosty obce v termínu:

do 13. 1. 2020, 17:00 hodin.

Bližší informace k výběrovému řízení podá Ing. Jan Rýdel, tajemník OÚ Tlumačov, telefon: 577 444 214.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez udání důvodu, případně nevybrat žádného s přihlášených uchazečů. O výsledku výběrového řízení budou uchazeči písemně informováni; neúspěšným uchazečům budou osobní materiály vráceny.

Ing. Jan Rýdel, tajemník OÚ Tlumačov