Domů » Zprávy » Odpočívadlo pro novu cyklistickou sezónu

Odpočívadlo pro novu cyklistickou sezónu

Obec Tlumačov v měsíci listopadu dokončila vybudování nového odpočívadla, které je umístěno křižovatce cyklotras č. 5181 a č. 5271 v lokalitě U Písáku. Mobiliář cykloodpočívadla, které sestává z krytého přístřešku, odpadkového koše, stojanu na 5 kol a stojanu s informační tabulí, byl pořízen za 98 074 Kč. Vše je vyrobeno z kvalitního ošetřeného akátového dřeva, které je zvýšeně odolné vůči povětrnostním vlivům a má vysokou životnost.

Jelikož se křižovatka cyklotras nachází na okraji obce a žádná z cyklotras středem obce neprochází, cykloturisté naši obec prakticky míjí. Proto je na instalované informační tabuli v prezentaci představena obec Tlumačov s několika fotografiemi a přehledným plánem, který dá projíždějícím turistům představu o zajímavých místech v obci a dobrý důvod k jejímu navštívení.