Domů » Zprávy » Vybudování další venkovní posilovny v Tlumačově

Vybudování další venkovní posilovny v Tlumačově

S ohledem na kladný ohlas občanů po realizaci workoutové sestavy a fitness cvičebních strojů na ul. Sportovní v roce 2018, byla ze strany zastupitelů do rozpočtu obce na rok 2019 schválena částka na vybudování nové kombinace těchto sportovních prvků v ul. U Trojice.

Umístění tohoto sportoviště bylo záměrně směřované na volnou plochu veřejného prostranství do uvedené lokality, která se nachází v blízkosti dětského hřiště vybudovaného v roce 2015.
Jedním z důvodů této lokalizace byl zejména fakt, že starší děti hrající si na dětském hřišti mohou do budoucna získat inspiraci k vhodným sportovním návykům od dospělých, kteří budou workoutovou sestavu a fitness cvičební stroje využívat v rámci svých sportovních aktivit.
Celá workoutová sestava s označením „SQUARE PRO“ včetně dopadové plochy byla od zajištění souhlasu se stavbou stavebním úřadem, přes výběr zhotovitele, podpis smlouvy o dílo, realizaci díla až po její dokončení a předání, které proběhlo dne 30.8.2019, vybudována za částku ve výši 198.066,- Kč. Zhotovitelem stavby byla společnost WORKOUT CLUB PARKS s.r.o. Ostrava, která realizovala již zmiňovanou sestavu na ul. Sportovní.
Na základě objednávky u společností Kovo-art Poděbrady s.r.o. pak byly dne 10.10.2019 v okolí workoutové sestavy rozmístěny a instalovány 3 kusy fitness cvičebních strojů v celkové hodnotě 89.419,- Kč. Obě tyto posilovací sestavy jsou určeny pro osoby ve věku od 14-ti let výše.
Pevně doufám, že nová sestava cvičebních prvků v ul. U Trojice bude hojně navštěvována a využívána pravidelně sportujícími osobami a současně přiláká další občany a rozvine v nich zájem o sport a tím i zdravý životní styl.