Domů » Zprávy » Tip na výlet do Bílých Karpat: Zaniklá řemesla a živá ekologie v Kopanicích

Tip na výlet do Bílých Karpat: Zaniklá řemesla a živá ekologie v Kopanicích

VÝCHODNÍ MORAVA – Náš dnešní tip na výlet je inspirací k poznání přírodního bohatství Bílých Karpat a zejména k sepětí člověka s přírodou, které zde po věky funguje. Navštívíme malou obec Komňa, vydáme se do Bojkovic a zamíříme do populární obce Žítková

Z regionu v podhůří Bílých Karpat pochází věhlasný „učitel národů“ Jan Amos Komenský. Studnicí informací o něm je Muzeum J. A. Komenského
www.mjakub.cz .
v Uherském Brodě, v královském městě, o kterém můžeme směle říci, že je pomyslnou vstupní branou do Bílých Karpat.
Informací o J. A. Komenském máme mnoho, přesto historikové dosud nemají jasno o tom, kde se Komenský narodil. Jedno z možných míst, o kterém se v této souvislosti hovoří, je vesnice Komňa nedaleko Bojkovic. Obcí protéká říčka s historickým názvem Koménka a podobnost s příjmením Komenský se přímo nabízí. Nicméně o poctu býti rodným místem proslulé osobnosti Komňa „soupeří“ s nedalekou Nivnicí a také s Uherským Brodem.
Ačkoliv Komňa nemá jistotu, že je rodným místem J. A. Komenského, stojí v horní části obce v objektu památkově chráněné staré sýpky Památník J. A. Komenského s malou muzejní expozicí.
Dalším velmi zajímavým místem v Komni je expozice již zaniklého řemesla – zvěrokleštičství. Je umístěna v památkově chráněném domku – v autentickém obydlí zvěrokleštiče z 2. pol. 19. století. Je nutno dodat, že zvěrokleštiči z Komně, Bojkovic a blízkého okolí byli v minulosti svou zručností a odborností proslulí a velmi často docházeli za prací do širokého okolí – jak do Uher, tak do Rakous.
www.komna.cz/obydli-zveroklestice .

Do Komně se vyplatí vyrazit za skvělou ukázkou ekologického sadařství. Na téměř 10 hektarech zde v Eko sadech pěstují zejména švestky, ale i další ovoce, například jablka a hrušky. V Eko sadech se praktikuje to, co činí Bílé Karpaty jedinečným územím – jejich majitelé ctí velmi důsledně zásady ekologického zemědělství, jejich vztah k půdě a krajině je přímo ukázkový. Absence chemických hnojiv a postřiků umožňuje produkci ovoce a následných produktů v bio kvalitě. Ovoce je určeno k přímé konzumaci, ale také k sušení, zmrazování, zavařování a pochopitelně k výrobě ovocných pálenek.
Pro návštěvníky je skvělou zprávou, že Eko sady jsou otevřeny veřejnosti. Kolem sadů vede 1 km dlouhá naučná stezka s řadou cenných informací o pěstování ovoce, o vlastnostech jednotlivých odrůd, různých způsobech zpracování ovoce. Důležité jsou také informace o přirozeném ekosystému, kam patří mj. včely a další hmyz. Pro odbornou i laickou veřejnost jsou v sadech organizovány komentované prohlídky, přednášky a dny otevřených dveří, takže přístup k informacím, jak vypadá opravdové ekologické zemědělství, resp. sadařství, je zde zajištěn přímo z „první ruky“. Od již zmíněného domku zvěrokleštiče v centru obce je to k sadům necelých 400 metrů. Návštěvu doporučujeme předem dohodnout, hlavní náplní sadařů je přece jen péče o úrodu a její zpracování.

Z Komně se vypravme do nedalekých Bojkovic. Zde je nepřehlédnutelnou dominantou zdejší zámek Nový Světlov vystavěný ve stylu anglické tudorovské gotiky. Pro jeho podobnost se známým palácem v italském Terstu se mu říká Slovácké Miramare, ale nejedná se o napodobeninu slavné stavby – bojkovický zámek byl postaven dříve než ten v Terstu.
O zajímavé historii, řemeslech a životě zdejších lidí vypovídají expozice Muzea Bojkovska v centru Bojkovic.
http://muzeumbojkovska.cz/ .
Zdejší prosperita byla založena na fungování cechů, jako byly cechy kovářský a kolářský, ševcovský, krejčovský, řeznický, ale také zde byli soukeníci, perleťáři, včelaři a již zmínění úspěšní zvěrokleštiči. Možná jste nevěděli, že se zde v minulosti těžila a zpracovávala železná ruda. Zajímavostí expozic je i popravčí zvon či historický obecní buben, který byl v praxi užíván až do roku 1945, kdy jej nahradil obecní rozhlas. Velmi zajímavá je expozice zaměřená na oblast Moravských Kopanic, kterou tvoří obce Starý Hrozenkov, Žítková, Vápenice a Vyškovec. Ty vešly do podvědomí veřejnosti díky literárnímu zpracování příběhů o tzv. Žítkovských bohyních. O mystické kráse Žítkové se můžete přesvědčit sami, z Bojkovic je to autem či pěšky pouhých 10 km.

Do cíle výletu se dostanete nejen autem, ale i veřejnou dopravou či na kole. Do Komně jezdí autobus z Bojkovic či Uherského Brodu. Do Bojkovic doporučujeme jet vlakem – město leží na trati Uherský Brod – Bylnice, v Újezdci jsou přípoje na trať do Luhačovic. V Bojkovicích jsou dvě železniční zastávky. Pro návštěvu zámku doporučujeme stanici Bojkovice, pro návštěvu centra (Muzea Bojkovska) zastávku Bojkovice-město. Na Žítkovou jede (nepříliš často) autobus z Uherského Brodu a z Bojkovic.

Pro cykloturisty doporučujeme rovinatou cyklotrasu č. 5049 z Uherského Brodu do Bojkovic.
http://www.vmnakole.cz/cs/cyklo-tipy/uherskobrodska .
Do Komně pak vede z Bojkovic cyklotrasa č. 5056. Na Žítkovou doporučujeme jet z Bojkovic do Pitína a odtud po cyklotrase č. 46.