Domů » Zprávy » Přijetí nejlepších žáků ZŠ u starosty obce a rozloučení s deváťáky

Přijetí nejlepších žáků ZŠ u starosty obce a rozloučení s deváťáky

Tradičními akcemi spojenými s koncem školního roku jsou přijetí nejlepších žáků základní školy u starosty obce Tlumačov a rozloučení s žáky devátého ročníku. Nejinak tomu bylo i v letošní školním roce.

V pondělí 24.6.2019 dopoledne přivítal v obřadní síni obecního úřadu starosta obce pan Petr Horka devět žáků Základní školy Tlumačov, kteří byli vybráni z jednotlivých tříd na základě dosažených studijních výsledků, či za výbornou reprezentaci školy.

Z jednotlivých tříd byli nominováni tito žáci:
1. třída – Nikol Krajíčková
2. třída – Helena Juhaňáková
3. třída – Ema Kramlová
4. třída – Maxim Navrátil
5. třída – Jan Slovák
6. třída – Natálie Janálová
7. třída – Radim Vranec
8. třída – Radek Čepička
9. třída – Zuzana Dzurusová

Starosta všem vybraným žákům poděkoval a ocenil jejich práci a aktivitu, která může být pro ostatní žáky příkladem. Popřál jim hodně úspěchů i v dalších školních ročnících a samozřejmě také pěkné prožití blížících se prázdnin. Na závěr setkání obdrželi žáci upomínkové dárky a drobné pohoštění.

V odpoledních hodinách pak proběhlo v budově KIS Tlumačov rozloučení s žáky devátého ročníku. Slavnostní odpoledne se uskutečnilo za přítomnosti učitelů a také rodičů odcházejících žáků. Starosta obce popřál žákům mnoho úspěchů v dalším studiu na středních školách a daroval jim na památku malou pozornost, která jim bude tento den připomínat. Žáci měli připravený program, ve kterém poděkovali svým učitelům a všem, kteří je v průběhu devítileté školní docházky provázeli. V působivé prezentaci také zavzpomínali na devět let strávených ve školních lavicích ZŠ Tlumačov. Na závěr proběhla neformální zábava s malým občerstvením, které žáci pro hosty připravili.