Domů » Zprávy » Tip na jarní výlet – za základním kamenem Národního divadla na hrad Buchlov

Tip na jarní výlet – za základním kamenem Národního divadla na hrad Buchlov

VÝCHODNÍ MORAVA – Dnešním tipem na výlet vzpomeneme jaro roku 1868, kdy byla v Praze 16. května položením základních kamenů slavnostně zahájena stavba Národního divadla. Slavnosti se tehdy zúčastnilo odhadem až 150 tisíc lidí. Kameny pro Národní divadlo byly do Prahy přivezeny z různých symbolických míst Čech a Moravy.
Kámen, který má v základech Národního divadla číslo 11, byl vylomen ze skály, na které stojí středověký, nikdy nedobytý hrad Buchlov. A právě v oné nedobytnosti můžeme hledat symboliku, která byla pro dobu národního obrození typická a nezbytná.
Hrad Buchlov se vypíná na pevné skále v pohoří Chřiby, (kterému se také říká „Buchlovské hory“), a shlíží na husté lesy a úrodnou krajinu Slovácka. Hrad a jeho unikátní sbírky, mezi nimiž neschází ani pravá egyptská mumie, patří k nejoblíbenějším turistickým cílům na Moravě.
Je tomu tak díky prozíravosti tehdejších majitelů hradu z rodu Berchtoldů. Ti hrad přestali užívat jako své sídlo, ale umístili sem část svých bohatých cestovatelských sbírek. Vzniklo tak veřejné muzeum díky němuž byl hrad udržován a nestihl jej osud jiných neobývaných hradů. Současně se hrabě Bedřich Všemír Berchtold spolu se svým nevlastním bratrem Leopoldem podílel na založení dnešního Národního muzea, kam směřovala i část jejich společné sbírky. Hrad Buchlov můžeme díky tomuto pokrokovému jednání Berchtoldů směle označit za jedno z našich nejstarších muzejí, protože vzniklo prakticky ve stejné době, kdy bylo v Praze zakládáno dnešní Národní muzeum.
Na hrad Buchlov se turisté zpravidla vydávají z Buchlovic (4 km po žluté značce), ale zajímavá je také červeně značená trasa vedoucí z Velehradu, ta má délku 8 km. Motoristé ke hradu odbočí ze silnice I/50.
Místo, odkud byl vyňat základní kámen pro Národní divadlo, najdete na druhém hradním nádvoří. Je vyznačeno kovovou pamětní deskou.