Domů » Zprávy » Tip na jarní výlet – za základním kamenem Národního divadla do Záhlinic

Tip na jarní výlet – za základním kamenem Národního divadla do Záhlinic

VÝCHODNÍ MORAVA – Dnešním tipem na výlet vzpomeneme jaro roku 1868, kdy byla v Praze 16. května položením základních kamenů slavnostně zahájena stavba Národního divadla. Slavnosti se tehdy zúčastnilo odhadem až 150 tisíc lidí.
Základní kameny pro Národní divadlo byly do Prahy přivezeny vesměs z různých symbolických míst Čech a Moravy, ale základní kámen číslo 12, nesoucí nápis „Záhlinice na Moravě, vlasti Tobě ku oslavě“, je spíše spojen s výraznou osobností bývalého dlouholetého starosty Záhlinic a také poslance Říšské rady Františka Skopalíka.
Starosta Skopalík byl vlastenec každým coulem. Na jednáních Říšské rady hovořil zásadně česky, často oblékal hanácký kroj. Je mimo jiné považován za zakladatele moderního zemědělství v Rakousko-Uhersku, například byl iniciátorem scelování zemědělských pozemků. V Záhlinicích založil cihelnu, obecní kamenolom. Mnohem více se dozvíte v záhlinickém Muzeu Františka Skopalíka, které je této významné osobnosti věnováno.
Záhlinice, v dnešní době součást města Hulína, leží v úrodné hanácké rovině. Evropsky významná je zdejší přírodní rezervace Záhlinické rybníky s celkovou plochou 500 hektarů, která zahrnuje mimo jiné hnízdiště velkého množství vodního ptactva a lužní les. Prochází tudy značená cyklotrasa č. 5181 z Otrokovic do Hulína, nepřehlédnutelný je objekt historické sladovny a pivovaru nedaleko železniční zastávky na trati Přerov – Břeclav.
Pro turisty lze doporučit 9 km dlouhou trasu ze Záhlinic do Kroměříže kolem rybníků a lužním lesem po Naučné stezce Zámeček.
Základní kámen pro Národní divadlo byl vytěžen z bývalého obecního lomu v lokalitě Slivenec ležícího na hranicích katastru Záhlinic a Tlumačova. Dnes již není lom využíván.