Domů » Zprávy » Slavnostní odpoledne s předáváním ocenění občanům

Slavnostní odpoledne s předáváním ocenění občanům

V neděli 28.10.2018 proběhlo v sále Kulturního a informačního střediska Tlumačov při příležitosti oslav 100. výročí vzniku Československa slavnostní odpoledne, na kterém byla předána ocenění občanům Tlumačova v podobě Ceny obce Tlumačov a udělení čestného občanství. Ocenění byla předávána starostou obce panem Petrem Horkou, místostarostou Mgr. Rajmundem Huráněm a tajemníkem Ing. Janem Rýdlem.

Zastupitelstvo obce Tlumačov na základě návrhů, které byly podány k projednání, rozhodlo na svém zasedání dne 5. 9. 2018 o udělení nejvyššího ocenění v podobě čestného občanství panu Josefu Klose a panu Zdeňku Ředinovi.

Pan Josef Klose navrhl a realizoval důležité atributy obce – znak obce a prapor obce Tlumačov, včetně barevného řešení a schválení heraldickou komisí Parlamentu ČR. Byl tvůrcem znaku obecní policie, pamětních tlumačovských denárů, uvítacích tabulí a mnoha dalších návrhů. Podílel se na změně vzhledu staré školy z roku 1911, hasičské zbrojnice a budovy KIS. Do historie obce se zapsalo náměstíčko vedle budovy Obecního úřadu, jehož finální podoba je dílem pana Josefa Klose. Zpracoval také kapitolu o historii obce Tlumačov.

Pan Zdeněk Ředina byl oceněn za jeho aktivní život ve prospěch spoluobčanů v naší obci, za celoživotní aktivní činnost v organizacích a spolcích v obci Tlumačov a zvláště pak za obětavou práci v místní organizaci českého zahrádkářského svazu, kterého je stále i přes svůj pokročilý věk aktivním členem.

Během slavnostního odpoledne byla předávána rovněž Cena obce Tlumačov, kterou obdržel pan Josef Oharek. Panu Josefu Oharkovi jako členovi místního svazu chovatelů poštovních holubů bylo ocenění uděleno za dlouholetou poctivou činnost v chovu poštovních holubů a zejména za vynikající reprezentaci obce Tlumačov v oblasti chovatelství.

Cenu obce Tlumačov obdržely také členky hudebně dramatické skupiny s názvem Návraty. Jmenovitě paní Irena Janišová, Hana Janoštíková, Zdena Gazdová a Mgr. Marie Pečeňová. Ocenění jim bylo uděleno zejména za dlouholetou aktivní kulturní činnost v obci a výbornou reprezentaci obce na kulturních a společenských akcích nejen v Tlumačově ale i v blízkém okolí. Oceněné dámy jsou navíc po dlouhá desetiletí neodmyslitelným uměleckým doprovodem při vítání občánků a při svatebních obřadech na obecním úřadě.

Celé slavnostní odpoledne, v jehož úvodu všechny přítomné hosty seznámila Mgr. Michaela Samohýlová s důležitými okamžiky provázejícími vznik Československa, bylo doprovázeno koncertními skladbami ve vynikajícím podání žáků Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž.

Galerii občanů obce Tlumačov, kteří byli v minulosti oceněni, si můžete prohlédnout na stránkách obce Čestní občané Tlumačova – Obec Tlumačov .