Domů » Zprávy » Fitness cvičební stroje na ul. Sportovní

Fitness cvičební stroje na ul. Sportovní

K dnes již realizovanému a plně využívanému workoutovému hřišti na ul. Sportovní byly dne 9.10.2018 v jeho blízkosti instalovány 4 kusy fitness cvičebních strojů. Jedná se o plánované rozšíření možností sportovních aktivit v rámci sportovního areálu obce. Mechanické posilovací stroje, které slouží k posílení a rozvoji svalstva, jsou určeny pro osoby ve věku od 14-ti let a starší.

Dodávku a montáž fitness strojů provedla společnost Kovo-art Poděbrady s.r.o. za celkovou cenu 110 tis. Kč.
Vzhledem k požadavkům na umístění cvičebních strojů i v dalších částech obce, například u dětského hřiště v ul. U Trojice, bude do rozpočtu pro rok 2019 rezervována částka na jejich pořízení. Předpokládá se opět nákup 4 kusů fitness strojů odlišných od již instalovaných tak, aby sportovně založení občané mohli posilovat své zdraví i možnými přesuny mezi sportovišti pěšky, během nebo na kole.

Sportu zdar!