Domů » Zprávy » Oprava kříže na hřbitově

Oprava kříže na hřbitově

V průběhu měsíců srpna a září 2018 byla realizována oprava pískovcového kříže na hřbitově, který je ve vlastnictví obce Tlumačov. Oprava proběhla formou restaurátorského zásahu, který byl proveden odbornou restaurátorkou s licencí Ministerstva kultury ČR paní Pavlou Hradilovou ze Zlína.

V rámci restauračních prací byly z povrchu pískovce odstraněny prach a nečistoty, zejména pak mechy, provedena injektáž a vytmelení drobných prasklin v povrchu pískovce, stažení prasklého kříže nerezovými sponami, biosanace povrchu pískovce pro zamezení růstu mikroflóry, dotmelení poškozených částí kamene probarveným minerálním tmelem, barevné sjednocení originálu a doplňků, hydrofilní konsolidace povrchu a oprava barevného zvýraznění písma na čelní straně podstavce a na bláně nad tělem Krista.
O celém průběhu restaurátorských prací byla pořízena fotodokumentace.

Na závěr celé akce byla vypracována restaurátorská zpráva a dílo bylo předáno zástupcům obce.
Oprava předmětné sakrální stavby byla plně hrazena z finančních prostředků rozpočtu obce na rok 2018 s tím, že celkové náklady za provedené práce činily částku ve výši 87.000,- Kč.